Studieinformation

På Lärcenter kan du studera på olika nivåer; vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, yrkeshögskola och högskola. Längden på utbildningarna varierar.

Grundskole- och gymnasial nivå

Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Du kan även läsa en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Vi erbjuder en rad olika utbildningar men du har också möjlighet att söka en yrkesutbildning i en annan kommun i Skaraborg.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Falköping och vill söka kurser/utbildningar på grundskole- och gymnasial nivå på Lärcenter, får du ta kontakt med vuxenutbildningen i din hemkommun.

På vår ansökningswebb hittar du alla kurser som är aktuella att söka just nu.

För dig med skyddad id (sekretessmarkering)

Om du har en sekretessmarkering kan du antingen göra din ansökan via ansökningswebben eller använda vår ansökningsblankett. När du fyllt i dina personuppgifter lämnar du ansökan till personal i kundservice på Lärcenter.
SÖK HÄR

Extra undervisning

För dig som läser Engelska, Matematik, Svenska eller Svenska som andraspråk på Lärcenter erbjuder vi extra undervisning i dina pågående studier. Vi har undervisande lärare i dessa ämnen varje tisdag kväll klockan 17.00-19.00.

Engelska: Studieverkstan
Svenska/ Svenska som andra språk: M 234
Matematik: Räknestugan

Du kan välja schemabundna studier, närdistans eller internetbaserade studier

Schemabundna studier

Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en planering som är gemensam för gruppen. Du har flera lärarledda lektioner per vecka där du förväntas närvara. Kursens startdatum och slutdatum är bestämt från början.

Närdistans genom Lärcenter

Närdistans genom Lärcenter innebär att du väljer studietakt i samråd med din lärare. Det gör du i samband med kursstart. Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater. Provtillfällen på plats i Falköping förekommer. Du ansöker om att läsa på närdistans i vår ansökningswebb.

Internetbaserade studier genom en annan utbildningsanordnare än Lärcenter

Internetbaserade studier via en annan utbildningsanordnare än Lärcenter, är i första hand till för dig som behöver läsa kurser vi inte erbjuder hos oss. Internetbaserade studier innebär att du själv väljer studietakt, 25 procent, 50 procent eller 100 procent.

Du måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av en lärplattform. Det krävs att du är van att hantera dator för att kunna kommunicera med din lärare och dina kurskamrater. Provtillfällen på plats i till exempel Falköping kan förekomma.

Du ansöker om att läsa på Jensen Komvux i vår ansökningswebb. Om du vill läsa via en annan extern utbildningsanordnare ansöker du på vår ansökningsblankett.

Studiefinansiering

Det finns olika alternativ för studiefinansiering för studier på vuxenutbildning. Läs mer hos CSN Länk till annan webbplats. för mer information eller ta kontakt med våra studievägledare.

Alla vuxenutbildningens kurser är avgiftsfria, men läromedel får du bekosta själv.

Lärlingsutbildning

Sedan 2010 erbjuder alla vuxenutbildningar lärlingsutbildning inom gymnasiala yrkesutbildningar. Du har möjligheten att studera för att utbilda dig till ditt drömyrke!

Genom lärlingsutbildning skapar du kontakter på arbetsplatsen och får kunskap om det yrket som du har valt. Du får också tillgång till de aktuella metoderna inom det valda yrkesområdet på ett naturligt sätt. Det kommer vara en lärare som organiserar och bedömer kunskapen och sätter betyg.

Du får fortlöpande besök av läraren på din arbetsplats. Du skriver även i en loggbok varje vecka så dina lärare och handledare kan följa ditt arbete genom den.

Att hitta en lärlingsplats

Vi på Vuxenutbildningen ser att det är störst chans att få en lärlingsplats om du själv är aktiv i sökandet.

Kontakta företaget, prata med personalansvarig/ chef/ägare med flera för att presentera dig själv. Du kan även lämna ett informationsblad som du får från oss på Vuxenutbildningen. När du hittat en arbetsgivare som är intresserad av mer information upplyser vi om vad det innebär att ta emot en lärling.

Vilka yrken kan passa som lärlingsutbildning

Exempel på lämpliga yrken under lärlingsutbildning är till exempel: fordon, bagare/konditor, barnskötare, storkök/kock, målare, servitör/servitris, handel, golvläggare, träarbetare, vård och omsorg, hotell/reception och naturbruk.

Viktig information

  • Utbildningen är berättigad till CSN.
  • Du betalar själv din litteratur eller lånar på biblioteket.
  • Du genomför minst 70 procent av din utbildning på en praktikplats och följer deras arbetstider.
  • Vi på skolan avgör startdatum tillsammans med dig och företaget.
  • Utbildningens längd kan variera beroende på tidigare erfarenhet och utbildningar.
  • Utbildningen kan avbrytas i förtid om lämpligheten anses bristande.
  • Genom Vuxenutbildningen är du försäkrad genom ansvars- och olycksfallsförsäkring.

För mer information kontakta Utbildningssamordnare Ewa Halldén 0515-88 71 42, ewa.hallden@edu.falkoping.se.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskoleutbildningar finns på grund av att samhället är i behov av just den kompetensen

Utbildningsformen Yrkeshögskola har utbildningar som genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Arbetslivet är de som ställer krav på slutmålen i utbildningen och genomför sedan dessa utbildningar tillsammans med utbildningsanordnaren. Arbetslivet är också de som genomför kvalitetskontrollen genom hela utbildningen. Teori kombineras med LIA (Lärande i arbete) och nästan 9 av 10 studerande får jobb efter avslutad utbildning.

Utbildningarna är riksrekryterande och berättigar till studiemedel. Förkunskapskraven varierar liksom ansökningsdatum för de olika utbildningarna.

På Lärcenter i Falköping finns ett utbud av Yrkeshögskoleutbildningar inom olika branscher, vissa driver vi själva och andra genomför vi i samarbete med någon annan utbildningsanordnare.

Se filmen där våra specialpedagoger ger dig tips på hur du studerar hemma på bästa sätt.