Guide för att ansöka om reell kompetens

Om du saknar formella meriter för att söka till Yh-utbildningen Guldsmed kan du styrka dessa kunskaper genom att hänvisa till exempelvis yrkeserfarenhet eller annat som kan vara relevant i sammanhanget. Du gör detta genom att åberopa reell kompetens i din ansökan. Det är dock viktigt att vara noggrann så att underlaget blir bedömningsbart och alla intyg blir korrekta. Här följer en guide som hjälper dig att synliggöra din reella kompetens och förhoppningsvis bli behörig för YH-utbildningen Guldsmed.

Ladda ner formulär

Det första du gör är att ladda ner och fyller i vårt kompetenskartläggnings-formulär Pdf, 228.8 kB.. Utan detta formulär kan vi inte bedöma din reella kompetens, oavsett hur många arbetsintyg du laddar upp. När du laddat ner detta formulär är det dags att börja fundera på vad som ska stå i formuläret.

Tänk brett, var detaljerad

Du bör tänka brett för att få med all tidigare erfarenhet. Fokusera inte på att försöka motsvara de meriter du saknar utan beskriv istället hela din erfarenhet och beskriv den utförligt. Ta med både det som du gjorde dagligen, men även arbetsuppgifter där du behövde kliva in och ta extra ansvar. Det behöver inte bara handla om arbetslivserfarenhet, längre utlandsvistelser kan användas för att styrka din kompetens inom engelska. Även kurser som du gått inom t.ex. arbetslivet eller inom föreningsverksamhet kan vara relevant för vår bedömning.
Försök hitta specifika händelser eller uppgifter du hanterat som gör att du lärt dig dessa kunskaper, desto fler detaljer du får med desto bättre. Var alltså noggrann med vad du vill lyfta fram som din reella kompetens eftersom vår bedömning utgår från det du skrivit i formuläret.

Men exakt hur detaljerad ska jag vara?

Om tex. arbetsuppgiften bestod i att brygga kaffe i en kaffebryggare, beskriv då utförligt alla steg. Men beskriv även situationer som skulle kunna gå fel är om du har glömt stoppa i kontakten, kaffefiltret hamnar på sned så att kaffepulver rinner ner i det färdiga kaffet eller att kannan inte står rätt så att kaffet rinner utanför. Eller hur fel det blev när du bryggde extra starkt kaffe till personer som tycker om svagt kaffe. Hur löste du det?
Att dels kunna beskriva vad som har gått fel och hur du har löst det visar på att erfarenheten är självupplevd och det ger i sin tur ett bedömningsbart kompetenskartläggningsformulär.
För att ytterligare fördjupa innehållet i kartläggningen beskriv också varför du utförde din arbetsuppgift.

Samla in intyg

När du fyllt i kompetenskartläggningsformuläret är det dags att börja samla intyg som styrker dina uppgifter. Detta kan exempelvis vara en ett arbetsintyg, ett lönebesked, ett diplom från avslutade studier i utlandet, eller ett intyg från en förening.

Ladda upp formulär

Sist, men inte minst är det dags att ladda upp kompetenskartläggningsformuläret tillsammans med alla intygen som styrker din reella kompetens på antagningssidan. Sådär, du är klar! Vi kommer att återkoppla till dig via yh-antagning.se om vi behöver ytterligare information från dig och om du blivit behörig.

Om du vill ha ytterligare hjälp med att fylla i formuläret kan du höra av dig till oss på Lärcenter.
yh@falkoping.se
0515-88 71 00

Lycka till!