Prövning

Prövning innebär att dina kunskaper i en hel kurs bedöms och betygsätts utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven. Bestämmelserna om bedömning och betyg i läroplanerna gäller vid prövning. Det innebär till exempel att läraren vid betygssättningen ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Vem kan göra en betygsprövning

Du kan göra en betygsprövning som vuxen från och med den 1 juli det år du fyller 20. Om du har avslutat gymnasieskolan med ett examensbevis eller ett studiebevis kan du göra en prövning oavsett hur gammal du är. I en prövning bedöms och betygssätts dina kunskaper i en hel kurs utifrån de nationellt fastställda kunskapskraven i Skolverkets ämnesplaner/kursplaner. Du kan pröva i en kurs på grundläggande eller gymnasial nivå samt i svenska för invandrare (sfi). Prövningen görs vid ett bestämt tillfälle.

Hur görs prövningen

Du arbetar helt självständigt med din kurs och har inte möjlighet till lärarstöd under inläsningsperioden. Prövningen gäller alltid hela kursen. Efter anmälan kontaktas du av skolan för att bli informerad om kursen och vilka moment som ingår i prövningen.

OBS! Sista ansökningsdag för prövning på våren är 15 april, sista ansökningsdag för prövning på hösten är 15 okt.

Prövning kan endast göras i kurser som vi erbjuder på Lärcenter(ej kurser hos Jensen komvux).

Vad kostar det att göra en prövning?

Om du har betyg F/IG på kursen så är det gratis. Du måste bifoga tidigare betyg när du anmäler dig till en prövning. Alla andra betalar 500 kr för en prövning. Du betalar när du anmäler dig.

Ditt betyg från prövningen och antagningsreglerna till högskolan

Det finns antagningsregler för alla utbildningsformer, till exempel för högskola/ universitet och yrkeshögskola. Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. För att få information om antagningsregler kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare.

Här ansöker du om prövning Länk till annan webbplats.