Om Lärcenter

Här möts studerande, näringsliv och offentlig verksamhet för att hitta och skaffa sig efterfrågad kompetens.

Vi anordnar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare samt eftergymnasial utbildning på olika nivåer. Samarbete sker med andra kommuner och utbildningsanordnare, för att kunna erbjuda kompletterande utbildningar.

Att klara något som man inte riktigt trodde att man kunde klara av eller att nå ett bättre resultat än förväntat skapar ökad självkänsla, stolthet och arbetstillfredsställelse. Att sedan kunna använda sina kunskaper och sin kompetens gör att du kan möta nya möjligheter

Tillsammans arbetar vi utifrån devisen Möt dina möjligheter hos oss på Lärcenter.

Boka lokal


Hyr gärna våra lokaler för möte eller utbildning. Den moderna och funktionella studiemiljön står till ditt förfogande.

Planerar du ett möte eller en kurs som vänder sig till personer som sitter geografiskt spridda, vill du lyssna på en föreläsning på distans då kan en av våra bekväma videokonferenslokaler vara ett alternativ för dig.

Hörsalen

Hörsalen har sittplatser för uppemot 100 personer i etagesittning. Salen är utrustad med videokonferens.

Ryttarsalen

Ryttarsalen har sittplatser för ca 50 personer och är utmärkt för konferenser.

Videokonferens

Flera av våra klassrum är utrustade med videokonferens

Café Blå på Lärcenter hjälper gärna till med lättare förtäring och fika

Boka lokal

via e-post: kafreception@falkoping.se
via telefon: 0515-88 71 00

Café Blå

Välkommen till Café Blå! Här kan du koppla av. Har du hyrt lokal på Lärcenter och vill bjuda på fika, hör av dig till oss så hjälper vi till!

Varje vardag serverar vi fika till både hungriga studenter, lärare, personal och andra gäster. Caféet är öppet för alla, så välkommen hit du också!

Har du hyrt lokal och ni är fler än 10 personer så vill vi ha din beställning senast åtta dagar innan.

Beställning

Bibliotek

Varmt välkommen till Lärcenters bibliotek!

Här kan du låna böcker, läsa kurslitteratur, söka information och plugga förstås.

Här hittar du all information om vårt skolbibliotek

Hitta till Lärcenter

Lärcenter ligger nära resecentrum med täta förbindelser för tåg och buss. Varifrån du än kommer kan du åka mot järnvägsstationen. Lärcenter ligger på motsatt sida av stationshuset.

Besöksadress: Nils Ericsonsgatan 5

Karta till Lärcenter, öppnas i google map Länk till annan webbplats.

Studerar du på högskola/universitet?

Du vet väl att du kan utnyttja Lärcenter. Här får du tillgång till vägledning, bibliotek, café, studieutrymmen, datorer och annan teknik med mera. Du har också möjlighet att skriva dina tentor här.

Så här gör du en tentamensförfrågan:

 • Kontrollera med ansvarig utbildningsanordnare att du får skriva tentamen på annan ort.
 • Skicka en tentamensförfrågan till oss, minst 10 arbetsdagar före tentamenstillfället.
 • Vi besvarar din förfrågan per e-post inom några arbetsdagar.
 • Du anmäler därefter till din högskola/universitet att du ska skriva din tentamen här enligt deras anvisningar.

Ansök om att få göra tentamen på Lärcenter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte är kommunmedlem i Falköpings kommun tar vi ut en avgift på 500kr. Kommunmedlem är du som är folkbokförd eller äger en fastighet i kommunen.

OBS! Du måste göra en ansökan på Lärcenter och på din skola.

Lärcenter är kvalitetssäkrat av Nitus Länk till annan webbplats..

Öppettider

Kundservice har öppet

Måndag –Torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-16

Avvikelser kan förekomma vid storhelger och röda dagar.

Café Blå

Måndag - tisdag 7.30 - 17.30
Onsdag- torsdag 7.30 - 16
Fredag 7.30 - 12.30

Avvikelser kan förekomma

Bibliotek

Måndag 8-18
Tisdag-Fredag 8-16

Ska du lämna tillbaka böcker kan du lämna dem i lådan utanför biblioteket

Avvikelser kan förekomma.

Helhetslyftet

Helhetslyftet är ett projekt som har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige.

Under de kommande tre åren kommer kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland att ingå i ett regionalt projekt med fokus på att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige (person som är medborgare i ett land utanför EU).

Den högre arbetslösheten bland målgruppen beror bland annat på att en del tredjelandsmedborgare har en utbildning och en arbetslivserfarenhet som innebär utmaningar för dem på den svenska arbetsmarknaden. En annan orsak är att befintliga utbildningar inte alltid passar målgruppen. Den högre graden av arbetslöshet hänger också samman med den lägre graden av tillit till samhället.

Projektet kommer att bestå av tre huvudsakliga inriktningar:

 • Förberedande jobbspår
 • Föräldraskapsstöd
 • Kombinationsutbildningar

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Kommunalförbund kommer att ha en samordnande roll för delar av inriktningen Kombinationsutbildningar. Resultat från pågående Skolverksprojekt Kombinationsutbildningar SFI kommer att appliceras.

I den del Skaraborgs Kommunalförbund samordnar ingår Skövde, Tibro, Falköping, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg och Strömstad.

Falköping och Lärcenters insatser inom Helhetslyftet sker inom området Kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är vuxenutbildningar där svenska för invandrare/svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå. Fokus för insatserna är metodutveckling, kommunövergripande samverkan och kompetensutveckling.

Syfte

Syftet med projektet är att genom utbildning som är anpassad till målgruppens behov och som bygger på deltagarnas delaktighet samt kompetensstöd till lärarna, bidra till att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare.

Målsättningarna är att målgruppen når ökade kunskaper i svenska språket, ökad anställningsbarhet där individuella förutsättningar matchar med arbetsmarknadens behov och att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer för arbetet med integration.

Målgrupp

Tredjelandsmedborgare i Sverige (person med medborgarskap utanför EU-land).

Aktörer i projektet

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen. I projektet ingår kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland. Totalt i regionen deltar tolv kommuner, tio folkhögskolor och sex övriga aktörer så som Kunskapsförbund och Studieförbund med flera.

Insatser

Alla insatser genomförs inom ramen för fyra verksamhetsområden – Nästa steg, Förberedande jobbspår, Kombinationsutbildningar samt Gemensam kompetensutveckling. Projektet är utformat så att olika verksamhetsformer som folkhögskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter i alla verksamhetsområdena möts i syfte att öppna för dialog mellan parter samt att stärka ett befintligt samarbete.

Bakgrund och utmaningar

Hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare beror bland annat på att tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inte fullt ut matchar den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som befintliga utbildningsinsatser inte alltid passar målgruppen.

Utbildningssatsningar som tidigare gjorts har varit alltför kortsiktiga och ofta har det saknats ett övergripande ansvar för en långsiktig samverkan för insatserna.

Mer om mål och förväntade effekter

 • Att utveckla och förbättra kapacitet och samverkansdialog mellan integrationsansvariga aktörer i olika samhällssektorer. Målet är en effektivare integrationsprocess som är flexibel och som bättre kan möta behoven både hos den enskilde deltagaren och på arbetsmarknaden.
 • Att öka delaktigheten hos målgruppen i förbättrade utbildningsinsatser med tydliga mål, samt ge kompetensstöd till medarbetare som möter deltagare.
 • Att arbetsgivare ser målgruppen som en resurs och att de blir en naturlig del i kompetensförsörjningen.
 • Att sänka arbetslösheten och att bidra till en ökad känsla av integration bland tredjelandsmedborgare.

Tidsperiod

1 september 2022 – 31 augusti 2025

Finansiär

AMIF (Asyl-, migration-, och integrationsfonden)

Projektägare

Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen

Projektpartners

Projektägare Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen samverkar med 12 kommuner, 10 folkhögskolor (fhsk) och 6 övriga aktörer. Kommuner: Borås, Falköping, Härryda, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skövde, Strömstad, Vårgårda samt Kungsbacka kommun i Region Halland. Folkhögskolor: Angered fhsk, Billströmska fhsk, Borås fhsk, Dalslands fhsk, Fristad fhsk, Göteborgs fhsk, Hjo fhsk, Kvinnofolkhögskolan, Mångkulturella fhsk, Nordiska fhsk och Vara fhsk. Övriga aktörer: Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommun), Restad gård utbildning AB, Röda Korset Vänersborg, Sensus studieförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Support Group Network.

Mer information om projektet:
VGR FolkhögskolorLänk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Skaraborgs kommunalförbund Länk till annan webbplats.

Helhetslyftet är ett projekt som har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige.

Under de kommande tre åren kommer kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland att ingå i ett regionalt projekt med fokus på att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige (person som är medborgare i ett land utanför EU).

Den högre arbetslösheten bland målgruppen beror bland annat på att en del tredjelandsmedborgare har en utbildning och en arbetslivserfarenhet som innebär utmaningar för dem på den svenska arbetsmarknaden. En annan orsak är att befintliga utbildningar inte alltid passar målgruppen. Den högre graden av arbetslöshet hänger också samman med den lägre graden av tillit till samhället.

Projektet kommer att bestå av tre huvudsakliga inriktningar:

 • Förberedande jobbspår
 • Föräldraskapsstöd
 • Kombinationsutbildningar

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Kommunalförbund kommer att ha en samordnande roll för delar av inriktningen Kombinationsutbildningar. Resultat från pågående Skolverksprojekt Kombinationsutbildningar SFI kommer att appliceras.

I den del Skaraborgs Kommunalförbund samordnar ingår Skövde, Tibro, Falköping, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg och Strömstad.

Falköping och Lärcenters insatser inom Helhetslyftet sker inom området Kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är vuxenutbildningar där svenska för invandrare/svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå. Fokus för insatserna är metodutveckling, kommunövergripande samverkan och kompetensutveckling.

Syfte

Syftet med projektet är att genom utbildning som är anpassad till målgruppens behov och som bygger på deltagarnas delaktighet samt kompetensstöd till lärarna, bidra till att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare.

Målsättningarna är att målgruppen når ökade kunskaper i svenska språket, ökad anställningsbarhet där individuella förutsättningar matchar med arbetsmarknadens behov och att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer för arbetet med integration.

Målgrupp

Tredjelandsmedborgare i Sverige (person med medborgarskap utanför EU-land).

Aktörer i projektet

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen. I projektet ingår kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland. Totalt i regionen deltar tolv kommuner, tio folkhögskolor och sex övriga aktörer så som Kunskapsförbund och Studieförbund med flera.

Insatser

Alla insatser genomförs inom ramen för fyra verksamhetsområden – Nästa steg, Förberedande jobbspår, Kombinationsutbildningar samt Gemensam kompetensutveckling. Projektet är utformat så att olika verksamhetsformer som folkhögskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter i alla verksamhetsområdena möts i syfte att öppna för dialog mellan parter samt att stärka ett befintligt samarbete.

Bakgrund och utmaningar

Hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare beror bland annat på att tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inte fullt ut matchar den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som befintliga utbildningsinsatser inte alltid passar målgruppen.

Utbildningssatsningar som tidigare gjorts har varit alltför kortsiktiga och ofta har det saknats ett övergripande ansvar för en långsiktig samverkan för insatserna.

Mer om mål och förväntade effekter

 • Att utveckla och förbättra kapacitet och samverkansdialog mellan integrationsansvariga aktörer i olika samhällssektorer. Målet är en effektivare integrationsprocess som är flexibel och som bättre kan möta behoven både hos den enskilde deltagaren och på arbetsmarknaden.
 • Att öka delaktigheten hos målgruppen i förbättrade utbildningsinsatser med tydliga mål, samt ge kompetensstöd till medarbetare som möter deltagare.
 • Att arbetsgivare ser målgruppen som en resurs och att de blir en naturlig del i kompetensförsörjningen.
 • Att sänka arbetslösheten och att bidra till en ökad känsla av integration bland tredjelandsmedborgare.

Tidsperiod

1 september 2022 – 31 augusti 2025

Finansiär

AMIF (Asyl-, migration-, och integrationsfonden)

Projektägare

Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen

Projektpartners

Projektägare Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen samverkar med 12 kommuner, 10 folkhögskolor (fhsk) och 6 övriga aktörer. Kommuner: Borås, Falköping, Härryda, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skövde, Strömstad, Vårgårda samt Kungsbacka kommun i Region Halland. Folkhögskolor: Angered fhsk, Billströmska fhsk, Borås fhsk, Dalslands fhsk, Fristad fhsk, Göteborgs fhsk, Hjo fhsk, Kvinnofolkhögskolan, Mångkulturella fhsk, Nordiska fhsk och Vara fhsk. Övriga aktörer: Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommun), Restad gård utbildning AB, Röda Korset Vänersborg, Sensus studieförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Support Group Network.

Mer information om projektet:
VGR Folkhögskolor Länk till annan webbplats.

Skaraborgs kommunalförbund Länk till annan webbplats.

Besök på restauranutbildningen

Projektledningen från Västra Götalandsregionen var på besök på vår kockutbildning som ingår i Helhetslyftet. De pratar med personal och elever på utbildningen.

Här kan du se filmen från besöket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flytta till Falköping

Är du på väg att flytta till Falköping eller letar efter en ny bostad? På webbsidan Livet i Skaraborg Länk till annan webbplats.kan du läsa mer om Falköping och lediga tomter, hyra bostad, Falköpings näringsliv, arbetsgivare, utbildning och barnomsorg.

Tips! Falköpings Hyresbostäde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.r erbjuder studentbostäder för studerande på högskola eller Lärcenter i Falköping.

Helhetslyftet medfinansieras
av Europeiska unionen