Lokalvårdare i kombination med sfi kurs C eller D

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta med lokalvård av olika slag. Lokalvårdare är ett serviceyrke och jobbet varierar mycket beroende på vilken arbetsplats du är på och vad städuppdraget är. Du kan arbeta på skola, inom vård och omsorg, industri, kontor, eller i privata bostäder.

Som lokalvårdare är det ditt jobb att se till att olika platser är rena och fina. Utbildningen passar dig som tycker om att städa och som är intresserad av att ge bra service. Du behöver vara ansvarsfull och noggrann eftersom du ofta ansvarar för egna städområden.

Utbildningen är på gymnasienivå och är en kombinationsutbildning. Det betyder att du studerar lokalvård på gymnasienivå samtidigt som du studerar sfi kurs C eller D.

Under utbildningen får du lära dig hur du städar olika rum och vilka städredskap och kemikalier du ska använda. Du får också lära dig olika material, olika städtekniker och hur du ska arbeta ergonomiskt. Lektionerna innehåller både teori och praktik.

Efter utbildningen kan du arbeta på olika företag eller i privata hem. Du kan arbeta på en skola, inom vård och omsorg, industri, kontor eller i privata hem. Lokalvårdare arbetar oftast på dagtid, men du kan behöva arbeta tidigt på morgonen, sent på kvällen och på helgen.

En merit, när du söker jobb som lokalvårdare, är att ha B-körkort.

Lokalvårdare i kombination med SFI - svenska för invandrare kurs C eller D

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i en studieperiod. En studieperiod är 21 veckor.

Vår lokalvårdsutbildning är en bred utbildning som kommer ge dig de kunskaper som krävs för att arbeta som lokalvårdare. Utbildningen är en kombinationsutbildning vilket innebär att du studerar svenska språket och yrket samtidigt. Det innebär det att du utbildar dig till lokalvårdare samtidigt som du studerar sfi - svenska för invandrare.

Under utbildningen kommer du att få stöttning av språk- och yrkeslärare som jobbar i nära samverkan med varandra. Utbildningen är på heltid (40 timmar/vecka). Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Praktik, APL

Delar av utbildningen är praktik. Det innebär att du genomför en del av utbildningen på en arbetsplats. Då har du lektioner tre dagar och praktik två dagar under veckan. Din APL kan vara inom kommunen eller på ett privat företag. Du är på två olika arbetsplatser under din utbildning. Under APL-perioden följer du din handledares schema. Du kan behöva börja kl 6.00.

Kurs och gymnasiepoäng

Studieplan, vilka kurser som ingår i utbildningen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur och arbetsskor. Resor till din APL-plats kan förekomma.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • betyget Godkänt i SFI B

Utbildningsinformation

  • utbildningen är på gymnasial nivå
  • utbildningens längd: 0,5 år (21 veckor)
  • utbildningsstart: 19 augusti 2024
  • sista ansökningsdag: 15 maj
  • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april.