Barnskötare

Barn som gungar

Som barnskötare arbetar du med barn inom förskola. Din uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar.

Tillsammans har förskollärare och barnskötare ansvar för barnen.

Förskolan ska ge barnen omsorg och lärande i en trygg miljö. Förskolan har en egen läroplan som lägger grunden för barnens lärande.

Som barnskötare arbetar man med att genomföra aktiviteter som är roliga och utvecklande för barnen. Exempel på aktiviteter är skapande som att måla, sjunga och dansa. Andra aktiviteter kan vara att ordna lekar, läsa böcker och gå på utflykt till skogen. På många förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen.

Lärlingsutbildning Barnskötare/elevassistent

Utbildningens upplägg

Utbildningen är förlagd som en lärlingsutbildningen vilket innebär att du är på din praktikplats 4 dagar i veckan och 1 dag i veckan kommer du till skolan för teoretisk lektion. I utbildningens sista termin väljer du att läsa inriktningen mot barnskötare eller elevassistent.

Som elevassistent arbetar du i grundskolan med att hjälpa elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Där kan dina arbetsuppgifter till exempel handla om att ge stöd att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsvariationer.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • minst betyget Godkänt i Svenska som andraspråk grund 4

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 1,5 år
 • utbildningsstart: preliminärt startdatum januari 2025
 • sista ansökningsdag:
 • ansökan: via vår ansökningswebb,

Barnskötare i kombination med SVA - svenska som andraspråk

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en kombinationsutbildning vilket innebär att du studerar svenska språket och yrket samtidigt.

Under utbildningen kommer du att få stöttning av språk- och yrkeslärare som jobbar i nära samverkan med varandra. Utbildningen är på heltid (40 timmar per vecka). Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

 • betyget Godkänt i SFI D

Utbildningsinformation

 • utbildningen är på gymnasial nivå
 • utbildningens längd: 2 år
 • utbildningsstart: preliminärt startdatum augusti 2025
 • sista ansökningsdag:
 • ansökan: via vår ansökningswebb