Restaurang och storhushåll

Tallrikar med mat

Utbildningen är för dig som vill arbeta som kock inom Restaurang eller storhushåll.

Som kock arbetar du med planering, förberedning och tillagning av mat. Som kock kan du exempelvis arbeta vid restauranger, hotellrestauranger, storkök eller kök ombord på fartyg. Det praktiska arbetet i ett kök sker ofta under tidspress och det är därför viktigt att man som kock är stresstålig. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats men huvuduppgiften för en kock är alltid att planera, förbereda och tillaga mat. I storkök tillagas vanligtvis ett fåtal rätter i stora mängder medan man på en restaurang tillagar enstaka rätter efter gästernas beställning. Bemötande och service är också viktigt då man idag arbetar nära kunden.

En viktig del av kockens arbete är att upprätthålla hygienen och att hantera livsmedel på ett korrekt sätt. Det är ett måste att hålla sin arbetsplats ren och hantera alla livsmedel på ett hygieniskt sätt. Det är viktigt att ha kunskap om ingredienserna i maten och kunna redovisa dem så att gäster som till exempel har en allergi kan göra rätt val från menyn.

Bra kockar är en bristvara därför finns det gott om jobb. Här hemma växer restaurangbranschen inom kommunen där du jobbar i storhushåll med bra arbetstider och god arbetsmiljö.

Kock i kombination med SVA - svenska som andraspråk

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i tre studieperioder. Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • SFI D

Utbildningsinformation

  • utbildningen är på gymnasial nivå
  • utbildningens längd: 1,5 år som består av tre block och där APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.
  • utbildningsstart: preliminär start januari 2025

Lärlingsutbildning Restaurang kock/storhushåll

Utbildningens upplägg

Utbildningen är upplagd i två till tre studieperioder beroende på vilken erfarenhet du har med dig och den studietakt du väljer. Under studietiden kommer du att genomföra den största tiden (70%) i arbetsplatsförlagt lärande (APL) i din hemkommun, vilket innebär 1 dag i veckan teori och 4 dagar i veckan i verksamhet. Utbildningen går inte att läsa på distans.

Praktik, APL

Under utbildningen kommer du att genomföra arbetsplatsförlagt lärande (APL) under sammanlagt 40 veckor. Under APL-perioden följer du din handledares schema. Arbete på kvällar och helger kan förekomma.

Kurs och gymnasiepoäng

Studieplan, vilka kurser som ingår i utbildningen

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv betala för kurslitteratur och arbetsskor. Resor till din APL-plats kan förekomma.

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen är kunskaper som motsvarar dessa kurser;

  • svenska eller svenska som andra språk grund delkurs 4

Utbildningsinformation

  • utbildningen är på gymnasial nivå
  • utbildningens längd: 1 år (40 veckor)
  • utbildningsstart: 19 augusti 2024
  • sista ansökningsdag: 9 juni 2024
  • ansökan: via vår ansökningswebb, ansökan öppnar 15 april

Information

Utbildningssamordnare
kafyrkesutbildningar@falkoping.se

studie- och yrkesvägledare
syvlarcenter@falkoping.se