Process- och underhållstekniker

Utbildning i samarbete med Campus västra Skaraborg där teoridelen sänds till Lärcenter via videokonferens.

Studera på nationell yrkesutbildning hos oss

Nationell yrkesutbildning (NY) är namnet på den nya utbildningsformen för vuxna.

Hösten 2023 fick Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att planera en pilotverksamhet med yrkesutbildning på gymnasial nivå enligt modellen för yrkeshögskolan med skräddarsydda utbildningar som svarar mot behoven i arbetslivet som inkluderar mycket praktisk arbetslivsanknuten utbildning (LIA) och leds av en grupp bestående av representanter från arbetslivet.

Enligt Svenskt Näringslivs är gymnasial yrkeskompetens den mest eftersökta och många företag har försökt rekrytera medarbetare med den utbildningsnivån.

Då NY utbildningar dimensioneras utifrån arbetslivets behov på nationell nivå kommer utbudet att kunna komplettera den kommunala yrkesutbildningen på gymnasial nivå.

Vårt utbildningsutbud inom NY

Diagnostekniker – fordon Länk till annan webbplats.
Process- och underhållstekniker Länk till annan webbplats.

Nära samarbete med näringslivet

Arbetslivet medverkar aktivt i utbildningarna på olika sätt. Representanter från arbetslivet deltar i utbildningens ledningsgrupp, bidrar med föreläsare, medverkar i projekt eller erbjuder LIA-platser. Innehållet i utbildningarna utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras.

För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen.

Studiemedel – avgiftsfritt och rätt till CSN

Det kostar inget att läsa en YH-utbildning hos oss och alla utbildningar ger dig rätt att ansöka om studiemedel hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningen är avgiftsfri, men du står själv för kostnader för kurslitteratur, annat studiematerial och eventuella studieresor.

Mer information om studiemedel hittar du hos CSN.

Behörighet

Saknar du de betyg eller förkunskaper som krävs för att kunna bli antagen till en utbildning, finns det ändå en möjlighet att bli antagen om du har andra likvärdiga kunskaper. Det kan handla om arbetslivserfarenhet (reell kompetens) eller annan erfarenhet som gör att vi bedömer att du kan tillgodogöra dig utbildningen.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Vad är skillnaden mellan yrkeshögskola och nationell yrkesutbildning?

Den främsta skillnaden mellan en yrkeshögskoleutbildning (YH) och en nationell yrkesutbildning (NY) är att NY utbildningen är yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Båda utbildningsformerna erbjuds endast inom branscher där det finns ett verkligt och uttalat behov av utbildad arbetskraft på marknaden. Det innebär att dina framtidsutsikter efter att du tagit examen är väldigt goda.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som ansvarar för nationell yrkesskola i Sverige. Myndigheten utövar tillsyn, granskar utbildningarnas kvalitet och följer upp resultat.

Läs mer om nationell yrkesutbildning

För mer information om utbildningsformen, om vilka regler som gäller och vilka möjligheter som finns, kan du läsa om på myndighetens sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.