Vatten och avlopp på privat fastighet

Ska du bygga nytt eller bygga om eller har du planerat att gräva eller göra andra markarbeten på din tomt? Innan du börja gräva behöver du att ta reda på om det finns några ledningar i marken.

Bygga nytt eller bygga om

För att du ska få fräscht dricksvatten i kranen samtidigt som ditt avloppsvatten leds bort utan problem är det viktigt att vatten- och avloppsledningarna på din fastighet är rätt installerade. Det är även en förutsättning för att få anslutas till det kommunala ledningsnätet.

För att underlätta för dig har branschorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med Svensk Försäkring, Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram en broschyr om allt du behöver veta vid ny- eller ombyggnation.

Ledningar på tomt

Hur ledningarna går inne på din tomt har VA-avdelningen inga uppgifter på, det är ditt ansvar som fastighetsägare att veta detta. Stadsbyggnadsavdelningen kan eventuellt ha sparade ritningar i sitt bygglovsarkiv som visar hur dina ledningar går inne på din tomt.

Kontakta Stadsbyggnadsavdelningen för att undersöka detta, ring 0515-88 50 00. eller skicka e-post till stadsbyggnad@falkoping.se.

Ta hand om dina ledningar!

Vatten- och avloppsledningar varken syns eller märks. Det är lätt att glömma bort att dessa finns nergrävda på din fastighet förrän det uppstår problem så som, vattenläckor och/eller källaröversvämningar. Som husägare är du ansvarig för att ledningarna fungerar, vilket är viktigt i försäkringsärenden.

För att underlätta för dig har branchorganisationen Svenskt Vatten tillsammans med Säker Vatten och Installatörsföretagen tagit fram en broschyr om hur du underhåller ditt ledningsnät och skyddar ditt hus mot vattenskador.