Fylla, rena och tömma badpool

Ska du fylla poolen eller badtunnan? Här har vi samlat information hur du gör det på bästa sätt, rening av pool samt vad du behöver tänka på när sommaren är slut och poolen ska tömmas.

Fylla badpoolen

Du får fylla din pool med kommunalt vatten, men det är viktigt att du planerar din fyllning och gör det på rätt sätt.

Att tänka på när du fyller din badpool

Använd trädgårdsslang eller liknande

Se till att munstycket är över vattenytan under hela processen. Om munstycket hamnar under vattenytan finns det en risk för baksug och då kan smutsigt poolvatten ta sig in i dricksvattennätet.

Fyll poolen under kvällen och natten

Klockan 21.00–06.00 är övrig vattenförbrukning som lägst.

Fyll poolen långsamt

Vid högt flöde kan rost och avlagringar lossna i ledningarna och då kan vattnet i poolen bli missfärgat. Om flera närliggande fastigheter gör stora vattenuttag samtidigt finns det risk att ett helt område drabbas av missfärgat vatten. Det är alltså inte en bra idé att fylla poolen samtidigt som grannen.

Slösa inte med vattnet

Du fyller poolen med dricksvatten. Se till att poolen är tät och att reningen fungerar som den ska. På så vis behöver poolen inte fyllas mer än en gång per säsong.

Täck även över poolen när den inte används så minskar mängden avdunstat vatten samtidigt som du tar bort risken att småbarn eller djur trillar ner i poolen och inte kan ta sig upp.

Fyll inte poolen vid bevattningsförbud

Om Falköpings kommun har gått ut med bevattningsförbud får du inte fylla eller byta ut vattnet i din pool.

Vatten till poolfyllning debiteras

Allt vatten som används vid fyllning mäts via din vattenmätare och kommer debiteras. Du kan efter sommarens slut skicka in en extra avläsning och få det debiterat på din kommande faktura.

Rena badpoolen

Med hjälp av UV-ljus minskar bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet. Detta är ett miljövänligt alternativ där skadliga kemikalier inte riskerar att hamna i naturen.

Om du väljer poolkemikalier så som klor bör du tänka på att inte överdosera samt att läsa instruktionerna för produkten.

Tömma badpoolen

I Falköpings kommun är det inte tillåtet att släppa ut poolvatten i kommunala brunnar som är kopplade till spillvattennätet. Men det går bra att släppa avklorerat poolvatten i dagvattenbrunnar på tomten, på gräsmattan eller annan yta som släpper igenom vatten. Vattnet kommer rinna genom jordlagren och sedan sippra ut till grundvattnet.

Att tänka på när du ska tömma din pool

  • Kontrollera hur din gräsmatta lutar för att minimera risken att du eller dina grannar får problem.
  • Töm inte ut allt vatten samtidigt, släpp ut lite i taget så att vattnet hinner sjunka undan.

Avklorering

Poolvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms, du kan göra det genom två metoder:

  • Låt poolen stå öppen i solen ett par dagar, allt fritt klor kommer då förbrukas.
  • Avklorera vattnet genom att tillsätta natriumsulfit eller natriumsulfat.

Oavsett vilken metod du väljer så ska du göra ett klortest för att säkerställa att vattnet är fritt från kloröverskott.