Avgifter, betalning och faktura

VA-avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och finansierar inköp och distribution av dricksvatten, rening av spillvatten, bortledande av dagvatten samt underhåll av anläggningar.

Avgifter

Avgifter för vatten och avlopp är uppdelad i två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgift

Innanför verksamhetsområde

Vid anslutning innanför verksamhetsområdet betalas en så kallad anläggningsavgift. Det är en engångsavgift för att täcka kostnader för att ordna en allmän vatten- och avloppsanläggning.

Avgiften beräknas utifrån olika parametrar så som antal servisledningar, fastighetens storlek, hur många lägenheter/antal kvadratmeter bruttoarea fastigheten är bebyggd med. Om fastighetens yta utökas eller om man gör en om- eller tillbyggnad tillkommer en anläggningsavgift utifrån gällande VA-taxa. Enligt §12.4 i VA-taxan åligger det fastighetsägaren att omgående anmäla till oss när sådana ändringar inträtt.

Kontakta VA-avdelningen för en prisuppgift för din fastighet och för andra frågor som berör din anslutning.

Utanför verksamhetsområde

Vid anslutning utanför verksamhetsområdet finns en särskild taxa för att täcka kostnader för anslutning. Avgiften varierar beroende på om det är till dricksvatten- och/eller spillvattennätet som anslutningen görs, samt hur många fastigheter som ska anslutas.

Kontakt VA-avdelningen för en prisuppgift för anslutningen utifrån era förutsättningar och för andra frågor som berör din anslutning.

Brukningsavgift

Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, investeringskostnader och andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna som inte täcks av anläggningsavgiften.

Brukningsavgiften är uppdelad i två delar, en fast avgift som baseras på vattenmätarens storlek och en rörlig baserad på vattenförbrukningen.

Fast avgift

Vattenmätarens kapacitet

Fast avgift/år inklusive moms

20 mm (Q3 4)

4 489,60 kronor

25 mm (Q3 6,3)

15 714,50 kronor

40 mm (Q3 10)

35 945 kronor

50 mm (Q3 16)

80 868,90 kronor

≥65 mm (Q3 60)

179 714,80 kronor

Rörlig avgift

Dricksvatten/avlopp

Rörlig avgift inklusive moms

Dricksvatten

13,56 kronor/m³

Avlopp

20,34 kronor/m³

Totalt för vatten och avlopp

33,90 kronor/m³

Dagvattenavgift

Yta

Avgift/år inklusive moms

Helt 100-tal m² tomtyta

62,70 kronor

Lägenhetsavgift

Lägenhet

Avgift/år inklusive moms

Avgift/lägenhet för bostadsfastighet med fler än två lägenheter

479,80 kronor

Betalning

Det finns många olika sätt för dig att betala din faktura från oss. Här nedan har vi listat de vanligaste sätten. För fler betalsätt och mer information kan du kontaka VA kundtjänst.

Autogiro

Om du vill betala din faktura via autogiro skickas fakturan som vanligt till dig, men fakturans summa dras automatiskt från ditt bankkonto. Betalning via autogiro går att kombinera med olika distributionssätt.

Om du vill betala med autogiro måste du göra ett medgivande för autogiro, det gör du enklast i din internetbank. Du kan även kontakta oss på VA kundtjänst som skickar ut en autogiro-blankett.

Digital brevlåda (Kivra)

Om du är ansluten till Kivra, så skickas din faktura dit. Vill du inte ha din faktura till Kivra måste du själv avregistrera du dig i den digitalat brevlåda.

E-faktura

E-faktura är en elektronisk faktura som skickas direkt till din internetbank. Du kan betala med autogiro även om du väljer e-faktura.

Om du vill få fakturan via E-faktura gör du detta via din internetbank. Därefter kommer vi få anmälan som läggs in i vårt debiteringsprogram.

E-postfaktura

E-postfaktura är detsamma som en vanlig faktura, med skillnaden att den skickas till en e-postadress som ett bifogat PDF-dokument. Du kan betala med autogiro även om du väljer e-faktura.

Pappersfaktura

En pappersfaktura skickas hem till dig med posten och kan betalas via bankgiro på ditt lokala bankkontor eller via din internetbank. Även om du får fakturan i pappersform kan du välja automatisk betalning med autogiro.

Vid uppläggning av ny kund är papperfaktura förvalt och fakturan skickas därmed som pappersfaktura via posten. Vill du inte ha pappersfaktura, kontakta oss på VA kundtjänst.

Faktura

Fakturering

Fakturering sker varje kvartal eller varje månad. Vid uppläggning av ny kund är kvartal förvalt, vilket innebär att vi skickar ut fakturor 4 gånger per år. Om du hellre önskar att få fakturan månadsvis kontaktar du oss på VA-kundtjänst.

Faktuering kvartalsvis:

 • Kvartal 1: Januari, februari och mars.
 • Kvartal 2: April, maj och juni.
 • Kvartal 3: Juli, augusti och september.
 • Kvartal 4: Oktober, november och december.

Faktuering månadsvis:

 • Fakturan kommer varje månad, det vill säga 12 gånger per år.

Fakturering mellan hyresvärd och hyresgäst

VA-avdelningen fakturerar enligt lag endast den lagfarne ägaren. Alla eventuella överenskommelser mellan hyresvärd och hyresgäst samt dess fakturering ansvarar VA-avdelningen inte för.

Att tänka på vid uthyrning eller hyrning av hus

 • Som hyresvärd och hyresgäst bör ni underteckna ett skriftligt avtal/kontrakt.
 • Läs av vattenmätaren på in- och utflyttningsdatumet.
 • Hyresvärden ansvarar för alla fakturor samt eventuella påminnelse, avstängningshot och inkassokrav vid obetalda fakturor.
 • VA-avdelningen informerar endast den lagfarne ägaren vid t.ex. mätarbyte och den årliga avläsningen.

Schablonberäkning av vatten- och avloppstjänster

Via vår E-tjänst kan du schablonberäkna vad du som hyresvärd bör fakturera eller vad du som hyresgäst bör betala baserat på hur många som bor i fastigheten.

Beräkna faktiskt debitering mellan in- och utflytt

Via vår E-tjänst kan du beräkna den faktiska debitering om mätaren är avläst på in- och utflyttningsdatumet.

Har fakturan försvunnit?

Ibland kan det hända att fakturan kommer på vilovägar. Får du din faktura regelbundet och upptäcker att den inte kommit när den bör komma eller om den har kommit bort på annat vis kontaktar du oss på VA kundtjänst.

Hög eller låg faktura?

En gång per år läser fastighetsägaren själv av sin vattenmätare alternativt att vi hämtar upp avläsningen om du har en digital mätare. Avläsningen visar om vattenförbrukningen är oföränderlig, har ökat eller minskat. Detta kommer i sin tur synas på din faktura.

 • Ökad förbrukning = Högre faktura
 • Minskad förbrukning = Lägre faktura

Obetald faktura

VA-avdelningen följer och har stöd av ABVA (Allmäna Bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) vilket innebär att vi kommer skicka ut kravbrev om du inte betalar din faktura.

Påminnelse och påminnelseavgift

Om fakturan inte är betalad i tid kommer vi att skicka ut en påminnelse som du har 8 dagar på dig att betala. På nästkommande faktura tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr.

Avstängningshot

Om påminnelsen inte är betalad i tid kommer vi att skicka ut ett avstängningshot som du har 10 dagar på dig att betala. Om vi inte fått in pengarna kommer vi att stänga av vattnet till fastigheten samt skicka fakturan vidare till inkasso.

Om du har fått ditt vatten avstängt tillkommer en avstängnings- och påkopplingsavgift. Vill du ha vattnet påsatt igen måste du betala hela din skuld inklusive avstängnings- och påkopplingsavgift. Påkoppling får endast ske av Falköping Kommuns tekniker.

Inkasso

Den obetalda fakturan skickas till inkassobolaget Svea Inkasso som gör en värdering av din betalningsförmåga, får du ett inkassokrav är det till Svea Inkasso du ska betala skulden. Skulle du inte betala din skuld till Svea Inkasso kan skulden skickas vidare till Kronofogden vilket kan leda till att du får en betalningsanmärkning.