Tvätta bilen rätt - tvätta i biltvätt

Brukar du tvätta din bil hemma på uppfarten eller ute på gatan? I så fall behöver du tänka om. Tvättvattnet är nämligen farligt för miljön och påverkar såväl människor som djur och växter.

När du tvättar bilen hemma med bilvårdsprodukter bidrar du till att asfalt- och däckrester, kemikalier från bilvårdsmedel, olja och tungmetaller når djur, växter och vattendrag.

Biltvätten bidrar till en bättre miljö

Genom att åka till en biltvättsanläggning bidrar du till en bättre miljö. Det finns flera sätt att tvätta; du kan åka till en ”gör det själv-hall”, en automattvätt eller lämna in bilen till en professionell firma. Det viktigaste är att vattnet från tvättanläggningen renas innan det når avloppet. Kolla med tvättanläggningen om du är osäker.

Hitta din närmaste miljögodkända tvättanläggning. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Välj rätt bilvårdsprodukter

Tänk på att välja produkt beroende på vilken sorts smuts du vill få bort. Under vinterhalvåret blir i regel bilen utsatt för hårdare och fetare smuts i form av asfaltsrester, tjära och vägsalt. Under sommaren är smutsen lättare i form av grus, damm, fågelspillning och pollen.

Tänk också på att använda miljömärkta bilvårdsprodukter. Avfettningsmedel ska vara självspaltande eller självseparerande, annars kan inte oljan separeras från tvättvattnet i en oljeavskiljare utan följer med ut i våra vattendrag. Använd till exempel inte petroleumbaserade tvättmedel.

Avfettningsmedel vars syfte är att ta bort hård och fet smuts är ofta baserade på nafta som är en petroleumprodukt. Nafta är cancerframkallande och skadlig för både människor och djur.

Reningsverken i Falköping är inte byggda för att rena kemikalier ur avloppsvattnet. Oljan lägger sig på vattenytan och lösta ämnen finns kvar i vattenfasen, för att slutligen nå våra vattendrag.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska du vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Du ska välja den minst skadliga, kemiska produkten och även använda dig av bästa möjliga teknik.

Tvättvattnet räknas som avloppsvatten. Det är inte bästa möjliga teknik att släppa ut avloppsvatten direkt i marken eller till ett vattendrag utan rening. Det kan till och med vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att just det tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön, det räcker med att innehållet i tvättvattnet typiskt sett kan innebära skada på miljön.

Tvätta inte bilen i ett vattenskyddsområde

Att tvätta bilen inom ett vattenskyddsområdena för våra dricksvattentäkter är förbjudet och du kan bli åtalsskyldig. Läs mer om vattenskyddsområden i kommunen Länk till annan webbplats..