Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Avloppet är ingen återvinningsstation, det enda som får spolas ner i avloppet är kiss, bajs, toalettpapper och vatten.

Falköpings reningsverk renar allt avloppsvatten men det finns material som våra reningsverk inte klarar av att rena. Detta hamnar förr eller senare i naturen och påverkar både miljön och människor. Det enda sättet att undvika att detta händer är att inte spola ner sådant som inte ska spolas ner!

Detta får du inte spola ner

Läkemedel och läkemedelsrester

Läkemedel är en speciell grupp av kemiska ämnen och resterna är kemiskt oföränderliga. Våra reningsverket är inte byggda för att ta emot läkemedel och därmed passerar de reningsverket och spridas vidare till sjöar och grundvatten för att på sikt påverka miljön, djur och växter. De kan även påverka oss människor då vi kan få i oss läkemedelsrester via dricksvatten och mat (särskilt från fisk). Ditt läkemedel klassas enligt lag som miljöfarligt avfall och ska lämna in på närmaste apotek.

Lösningsmedel, avfettningsmedel och färger

Dessa medel är vanliga produkter i hem och garage. Om de hälls ut i avloppet skadar och dödar de bakterier som sköter den naturliga nerbrytning av avfallsmaterialet. På så vis blir vattnet orenat och föroreningarna förs vidare. Dessa produkter klassas som farligt avfall och ska lämnas till en miljöstation för farligt avfall.

Olja och bensin

Olja och bensin innehåller en mängd giftiga kemikalier och slaggprodukter som försvårar och fördyrar reningsprocessen. Om till exempel bensin hamnar i avloppet sprids även lukten vidare till närliggande fastigheter. Alla restprodukter ska lämnas till en miljöstation för farligt avfall, miljöstationer kan finnas på en bensinmack eller på din närmsta återvinningscentral.

Fett som smör och matlagningsoljor

Fett har blivit ett större problem och till en allt större kostnad. Fett bildar nämligen fettproppar och fastnar på insidan i avloppsledningen när det svalnar och stelnar. Detta kan i sin tur kan leda till stopp och i värsta fall översvämning hos dig eller din granne.

Istället för att hälla ut fettet i avlopp kan du låta det stelna i en kopp i kylen alternativt hälla fettet i en plastflaska eller mjölkförpackning och slänga det i restavfall. Efter du hällt ur ditt fett bör du alltid torka ur stekpannan, kastrullen och flottiga redskap med hushållspapper och därefter slänga det i matavfallet.

Cigarettfimpar och snus

Fimpar och snus orsakar större skada än du tror. När de spolas ner i avloppet följer alla cancerframkallande ämnen med ut i vattendragen. Restprodukterna innehåller ämnet kadmium som är ett grundämne som inte bryts ner i naturen. Det räknas som ett miljögift så släng istället fimpar och använt snus i soptunnan för förbränningsbart avfall. Se bara till att fimparna slocknat ordentligt först!

Föremål som tops, bindor och hår

Till föremål ränkas allt som är fasta så som tops, bindor, hår, våtservetter, kondomer med mera. Om de hamnar i avloppet kan de orsakar dyra och besvärliga stopp i pumpstationer och på ledningsnätet som leder till att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen. Det kan också leda till stopp och källaröversvämning. Många av föremålen ska istället slängas bland vanliga sopor eller brännbart avfall.