Bygga badpool

När du ska bygga en pool på din tomt är det ett par saker som du behöver tänka på. Innan du bygger bör du ta reda på om den kräver bygglov, marklov eller anmälan. Det är också viktigt att du bygger barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att ingen kan trilla ner i den.

Tillfällig pool

En badtunna eller en tillfällig pool behöver du inte anmäla eller söka bygglov för.

Permanent pool

Om du har en permanent pool och gör någon form av fast anslutning för fyllning och/eller tömning, till exempel via ett pumphus/reningsverk, så är det en anmälningspliktig installation.

Du behöver inte anmäla om du fyller poolen med trädgårdsslang och tömmer via direktkopplat avlopp eller på gräsmattan.

Du kan behöva bygglov

Tänk på att pooldäck, pooltak och plank/insynsskydd kan behöva bygglov. Större markförändringar (mer än 0,5 meter) kan också vara lovpliktiga. Kontakta bygglovsenheten för mer information.

Skydd mot drunkning

Alla pooler och bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och allmän platsmark, måste ha ordentliga säkerhetsskydd. Ansvaret att uppfylla kravet ligger hos anläggningens ägare.

Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark. Ansvaret att uppfylla kravet ligger på fastighetsägaren. Du måste ha skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 centimeter.

Lämplig skyddsanordning kan vara:

  • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Om du väljer en annan lösning måste du visa att den håller samma säkerhetsnivå. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet så kan du få hjälp med en bedömning av stadsbyggnadsavdelningen.

Reglerna om skydd och utformning styrs av plan- och bygglagen men är preciserat i Boverkets byggregler.