Parkera med p-skiva

P-skiva

I Falköpings kommun är all parkering på gator och allmänna parkeringsplatser kostnadsfria. Parkering på gator och parkeringsområden kan på vissa ställen vara tidsbegränsade vilket anges på platsen. När parkeringen är tidsbegränsad krävs p-skiva.

P-skiva

För parkering på tidsreglerade platser krävs en p-skiva. En p-skiva kostar 25 kr och kan användas i hela landet där parkering med p-skiva gäller. P-skivor kan köpas i ett flertal butiker och restauranger i centrum och vid Resecentrum samt i Stadshusets reception. Om du saknar p-skiva kan du skriva ankomsttiden och datum på ett papper och lägga det väl synligt i framrutan på bilen.

Hur använder jag p-skivan?

Använd pilen på p-skivan för att ange den tid du påbörjar din parkering. Avrunda till närmaste hel- eller halvtimme och om parkeringen startar före parkeringstidens begränsning, ställ in tiden när tidsbegränsningen börjar. Placera p-skivan innanför vindrutan så att ankomsttiden är väl synlig utifrån. P-skivans tid får inte ändras under tiden som parkering pågår och endast en p-skiva per bil får användas.

Vad händer om jag inte har använt p-skiva?

Om du inte har anvisat vilken tid du startade din parkering med en p-skiva eller genom en lapp med tid och datum för när din parkering startade bedöms det som en felparkering.