Parkera med p-skiva

I Falköpings kommun är all parkering på gator och allmänna parkeringsplatser kostnadsfria. Parkering på gator och parkeringsområden kan på vissa ställen vara tidsbegränsade vilket anges på platsen. När parkeringen är tidsbegränsad krävs p-skiva.

P-skiva

För parkering på tidsreglerade platser krävs en p-skiva. En p-skiva kostar 25 kr och kan användas i hela landet där parkering med p-skiva gäller. P-skivor kan köpas i ett flertal butiker och restauranger i centrum och område Ranten vid Resecentrum samt i Stadshusets reception. Om du saknar p-skiva kan du skriva ankomsttiden och datum på ett papper och lägga det väl synligt i framrutan på bilen.

Hur använder jag p-skivan?

Använd pilen på p-skivan för att ange den tid du påbörjar din parkering. Avrunda till närmaste kommande hel- eller halvtimme. Om parkeringen startar före parkeringstidens begränsning, ställ in tiden när tidsbegränsningen börjar. Placera p-skivan innanför vindrutan så att ankomsttiden är väl synlig utifrån. P-skivans tid får inte ändras under tiden som parkering pågår så att den totala tiden som fordonet står parkerat överstiger den tillåtna tiden att parkera. Endast en p-skiva per bil får användas.

Vad händer om jag inte har använt p-skiva?

Om du inte har anvisat vilken tid du startade din parkering med en p-skiva eller genom en lapp med tid och datum för när din parkering startade bedöms det som en felparkering. Vid felparkering kan det leda till en anmärkning med avgift som följd.

Vilka avgifter en enmärkning om felparkering kan leda till finns i kommunens Taxa för felparkeringsavgifterlänk till annan webbplats

P-skiva

P-skiva som anger att parkeringen startade klockan 12:00