Avfall och återvinning

Har du praktiska frågor om sophämtning, kontakta vår entreprenör SUEZlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åervinningskärl

Återvinningscentraler i Falköpings kommun

Återvinningscentralen ÅVC vid Falevi

Öppettiderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Telefonnummer: 0515-88 52 20

Övriga återvinningscentraler

FTI Förpacknings- och tidningsinsamlingen ABlänk till annan webbplats
Telefonnummer 0200-88 03 11

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. AÖS är ett samarbete mellan Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro och Töreboda.

Regler för avfallshantering finns i renhållningsordningen och avfallsplanen som finns att läsa på AÖS webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Renhållningsordningen innehåller föreskrifter samt anvisningar för sortering och hämtning av hushållsavfall.

Avfall från hushåll

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan verksamhet. För hushållsavfall gäller kommunalt monopol.

Hanteringen av hushållssopor omfattar bland annat:

  • Insamling av hushållsavfall
  • Drift av återvinningscentraler
  • Kontakter med förpackningsindustrin som gäller återvinningsstationer och liknande angående producentansvaret
  • Planering och avtal som rör omhändertagandet av olika avfallsfraktioner

Avfall från verksamhet

Verksamheter får både hushållsavfall och verksamhetsavfall. Till skillnad från hushållsavfall har kommunen inte monopol över verksamhetsavfall. Det innebär att verksamhetsutövare själva kan välja var de vill lämna sitt avfall. Verksamhetsavfallet får inte subventioneras av avfallsavgiften för hushållsavfall eller via skatteintäkter.

Falköpings kommun hyr ut plats på avfallsanläggningen på Mossvägen till en privat aktör, PR Slamsugning AB.  PR Slamsugning AB bestämmer taxan för verksamhetsavfall.