Kurser i utbildningen

Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
Omvårdnad 1, 100 poäng
Social omsorg 1, 100 poäng
Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
Psykologi 1,50 poäng
Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
Orienteringskurs studietekniska färdigheter 20, poäng
Svenska1/svenska som andraspråk 1, 50 poäng

Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
Omvårdnad 2, 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
Psykiatri 1, 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
Svenska1/svenska som andraspråk 1, 50 poäng

Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
Psykiatri 2, 100 poäng
Social omsorg 2, 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
Komvuxarbete, 100 poäng