Kurser i introduktionsutbildningen

Hygien, 100p
Kost, måltid och munhälsa, 100p
Grundläggande vård och omsorg, 100p
SVA grund, 100-200p
Orienteringskurs, yrkessvenska, 60p