Publicerades: 23 april 2024
Servicemeddelande

Elda inte trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras.

Tidigare var det, i vissa fall, tillåtet att elda trädgårdsavfall på den egna tomten men det är det inte längre. Du kan ta hand om ditt trädgårdsavfall på flera sätt. Antingen så komposterar du avfallet i din trädgård eller så lämnar du det till återvinningscentralen.

Dispens

Du kan få dispens från förbud mot eldning för en offentlig tillställning, till exempel en påskbrasa eller valborgsmässobrasa. Du ansöker om dispens hos Miljösamverkan Östra Skaraborg. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om trädgårdsavfall, dispens eller vill framföra klagomål om eldning av trädgårdsavfall kontaktar du Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Kontakt

Miljösamverkan Östra Skaraborg
Telefon kundtjänst: 0500-49 36 30
E-post: info@miljoskaraborg.se
Hemsida: www.miljoskaraborg.se Länk till annan webbplats.