Korttidsboende

I Falköping finns två korttidsboenden för personer som har beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Marknadsgatan 2 och Jättenegatan 4.

Korttidsboende är en form av korttidsvistelse. Det är ett stöd som ger barnet möjlighet till rekreation, ett miljöombyte och samvaro med andra samtidigt som det ger förälder/anhörig en avlösning/avlastning. På korttidsboende finns alltid personal när barnet är där, även på natten.

Kommunens korttidsboenden

Marknadsgatan

Marknadsgatans korttidsboende ligger centralt beläget i Falköping och är ett korttidsboende för barn och unga. Till oss kommer du som har beslut om korttidstillsyn och/eller beslut om avlastning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vilka tider och dygn du är hos oss bestäms ihop med personalen utifrån verksamhetens beläggning.

Verksamheten har öppet dygnet runt, året runt. De flesta barnen går i skolan under dagtid och kommer på eftermiddagen för avlastning som är till för både barn och föräldrar.

Besöksadress

Marknadsgatan 2
521 41 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Magnus Liljegren
0515-88 51 46
magnus.liljegren@falkoping.se

Marknadsgatans korttidsboende
0515-88 65 31

Jättenegatan 4

Jättenegatan 4 ligger i Falköping och är ett korttidsboende för ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Till oss kommer du som har ett beslut om korttidstillsyn och/eller beslut om korttidsvistelse enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vilka tider och dygn du är hos oss bestäms ihop med personalen utifrån verksamhetens beläggning.

Här finns 11 övernattningsrum, aktivitetsrum som erbjuder bl.a. tv-spel, pyssel och musikskapande. I lokalerna finns en mindre gymnastiksal där en mängd olika aktiviteter kan genomföras. Utemiljön är väl anpassad för rörelse, kreativitet och avkoppling.

På Jättenegatan 4 utförs även fritids för barn över 12 år som har ett beslut om korttidstillsyn enligt LSS.

Besöksadress

Jättenegatan 4
521 37 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Michael Karlsson
0515-88 51 51
michael.karlsson@falkoping.se

Jättenegatan 4
0515-88 53 79