Korttidsboende

I Falköping finns tre korttidsboenden för personer som har beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Marknadsgatan 2, Prästgårdsgatan 14 och Näregården.

Korttidsboende är en form av korttidsvistelse. Det är ett stöd som ger dig samvaro med andra och miljöombyte. Samtidigt ger det avlösning/avlastning till din familj. På korttidsboende finns alltid personal när du är där, även på natten.

Kommunens korttidsboenden

Marknadsgatan

Marknadsgatans korttidsboende ligger centralt beläget i Falköping och är ett korttidsboende för barn och unga. Till oss kommer du som har beslut om korttidstillsyn och/eller beslut om avlastning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vilka tider och dygn du är hos oss bestäms ihop med personalen utifrån verksamhetens beläggning.

Här finns sju platser per natt. Verksamheten har öppet dygnet runt, året runt. De flesta barnen går i skolan under dagtid och kommer på eftermiddagen för avlastning som är till för både barn och föräldrar.

Besöksadress

Marknadsgatan 2
521 41 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Petri Sarvanne
0515-88 51 46
petri.sarvanne@falkoping.se

Marknadsgatans korttidsboende
0515-88 65 31

Prästgårdsgatan 14

Präsgårdsgatan 14 ligger centralt beläget i Falköping och är ett korttidsboende för ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Till oss kommer du som har beslut om korttidstillsyn och/eller beslut om avlastning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vilka tider och dygn du är hos oss bestäms ihop med personalen utifrån verksamhetens beläggning.

Här finns fem övernattningsrum och en gemensam del med kök och aktivitetsrum. Det finns också ett fritids för barn som är över 12 år som har ett beslut om korttidstillsyn enligt LSS.

Besöksadress

Prästgårdsgatan 14
521 43 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Michael Karlsson
0515-88 51 51
michael.karlsson@falkoping.se

Prästgårdsgatan 14
0515-88 53 79

Näregården

Näregårdens korttidsboende ligger på mössebergskanten i Falköping. Till oss kommer du som har beslut om korttidstillsyn och/eller beslut om avlastning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vilka tider och dygn du är hos oss bestäms ihop med personalen utifrån verksamhetens beläggning.

På Näregården finns fyra övernattningsrum fördelade på två lägenheter med gemensamt kök och toalett i varje lägenhet. I en separat byggnad finns flera aktivitetsrum.

Besöksadress

Friggeråker
521 96 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Michael Karlsson
0515-88 51 51
michael.karlsson@falkoping.se

Näregården
0515-311 80