LSS-boenden

Läs mer om våra boenden

Danska vägen 64

LSS-boendet är integrerat i en större fastighet och ligger på Mösseberg. I närheten av boendet finns natur- och strövområden. Boendet har tolv lägenheter varav en lägenhet är basen för personal. I basen finns gemensamhetsdel med kök och vardagsrum. I nära anslutning till boendet finns en dagverksamhet för äldre personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress

Danska vägen 64
521 37 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Annelie Härgestam
0515-88 54 15
annelie.hargestam@falkoping.se

Danska vägen
0515-88 56 08

Dotorpsgatan 7

Boendet ligger i centrala Falköping och inryms i ett av Falköping Hyresbostäders nyaste hyreshus. Totalt 12 lägenheter är knutna till boendet. Fyra lägenheter är belägna på bottenplan ihop med gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. De andra åtta lägenheterna finns utspritt i huset, två per våningsplan. Närhet till busstation och mataffär.

Besöksadress

Dotorpsgatan 7
521 42 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Maria Fahlqvist
0515-88 52 41
maria.fahlqvist@falkoping.se

Dotorpsgatan 7
0515-88 56 09

Fridhem

LSS-boendet ligger i Marka strax utanför Falköping. Boendet har fem lägenheter, gemensamhetsdel med kök och allrum samt en personaldel. Fridhem är en gård med olika djur som till stor del sköts av personer inom kommunens dagliga verksamhet.

Besöksadress

Marka
521 92 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Marie Wikström
0515-88 51 52
marie.wikstrom@falkoping.se

Fridhem
0515-88 56 30

Mössebergsgatan 13

LSS-boendet är integrerat i en större fastighet och ligger strax nedanför Mössebergsparken. Boendet har fem lägenheter varav en lägenhet är basen för personal. I boendet finns också gemensamhetsdel med kök och vardagsrum. Boendet har en förbindelse till övriga huset, där det finns fyra lägenheter som också hör till boendet. Det finns en gemensam innergård.

Besöksadress

Mössebergsgatan 13
521 32 Falköping

Kontakt

Mössebergsgatan 13
0515-88 63 62

Olof Andersgatan 4

LSS boendet är integrerat i en större fastighet och ligger nära järnvägsstationen. Boendet har elva lägenheter varav nio finns i samma trappuppgång där en lägenhet är basen för personal. I basen finns gemensamhetsdel med vardagsrum och kök. Sedan finns det ytterligare två lägenheter i samma bostadsområde som också hör till boendet. Det finns en gemensam innergård med sittplatser.

Besöksadress

Olof Andersgatan 4
521 33 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Annelie Härgestam
0515-88 54 15
annelie.hargestam@falkoping.se

Olof Andersgatan 4
0515-88 56 04

Per Andersgatan 5

LSS boendet ligger i ett villaområde nedanför Mösseberg. Boendet har åtta lägenheter varav en lägenhet är basen för personal. I basen finns också gemensamhetsdel med kök och vardagsrum. Det finns en egen trädgård.

Besöksadress

Per Andersgatan 5
521 32 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Maria Fahlqvist
0515-88 52 41
maria.fahlqvist@falkoping.se

Per Andersgatan 5
0515-88 70 11

Petter Ryttnings väg 6

LSS boendet är integrerat i en större fastighet och ligger centralt i Falköping. Boendet har sex lägenheter och en baslägenhet för personal. I basen finns gemensamhetsdel med vardagsrum och kök. Det finns en gemensam utemiljö.

Besöksadress

Petter Ryttnings väg 6
521 42 Falköping

Kontakt

Petter Ryttnings väg 6
0515-88 56 59

Rangatan 13

LSS boendet ligger i ett villaområde nedanför Mösseberg. Boendet har fem lägenheter, gemensamhetsdel med kök och allrum samt en personaldel. Huset är i marknivå och det är lätt att ta sig ut på uteplatser och egen trädgård.

Besöksadress

Rangatan 13
521 31 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Marie Wikström
0515-88 51 52
marie.wikstrom@falkoping.se

Rangatan 13
0515-88 63 62

Snälltågsgatan 15

LSS boendet ligger i ett villaområde nedanför Mösseberg. Boendet har fem lägenheter, gemensamhetsdel med kök och allrum samt en personaldel. Huset är i marknivå och det är lätt att ta sig ut på uteplatser och egen trädgård.

Besöksadress

Snälltågsgatan 15
521 32 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Annelie Härgestam
0515-88 54 15
annelie.hargestam@falkoping.se

Snälltågsgatan 15
0515-88 56 47

Sveavägen 11 A

LSS boendet ligger centralt i Falköping. Boendet har tolv lägenheter och är uppdelat på två plan med en gemensamhetsdel på varje våningsplan. Det finns en gemensam trädgård.

Besöksadress

Sveavägen 11 A
521 41 Falköping


Trädgården

LSS boendet ligger i Uddagården strax utanför Falköping. Boendet har fem lägenheter, gemensamhetsdel med kök och allrum samt en personaldel. Trädgården är en gård med olika djur som de boende sköter om.

Besöksadress

Trädgården, Uddagården
521 96 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Marie Wikström
0515-88 51 52
marie.wikstrom@falkoping.se

Trädgården
0515-88 57 77

Trädgårdsgatan 21

LSS boendet är integrerat i en större fastighet och ligger centralt i Falköping. Boendet har åtta lägenheter, gemensamhetsdel med vardagsrum och kök samt en personaldel.

Besöksadress

Trädgårdsgatan 21 B
521 46 Falköping

Kontakt

Enhetschef
Maria Fahlqvist
0515-88 52 41
maria.fahlqvist@falkoping.se

Trädgårdsgatan
0515-88 55 79

Violen

Violen är ett särskilt boende med inriktning mot LSS. Boendet ligger i Floby och det finns bra tåg- och bussförbindelser.

Violen har tre boendeplatser avsedda för boende med autismspektra. I anslutning till boendet finns det en avgränsad trädgård med en damm och växthus. Det finns ett nystartat aktivitetscenter där brukare kan sysselsätta sig tillsammans med personal utifrån deras egna förutsättningar.

En nyrenoverad verksamhet med tekniken i fokus. Här arbetar kunniga medarbetare i varierande åldrar.

Verksamhetens vision

Vi ska hjälpa Falköpingsbor, med särskilda behov, till ett för dem värdigt och fungerande liv. Vi ska genom stöttning, motivering och ett professionellt bemötande, tillgodose deras behov samt öka deras möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt.

Besöksadress

Kapellgatan 8
521 52 Floby

Kontakt

Enhetschef
Urban Stenberg
0515-88 56 16
urban.stenberg@falkoping.se

Samordnare
Linda Härjerud
0515-88 56 22
linda.harjerud@falkoping.se

Violen 0725-18 45 54