Kurser i utbildningen

Städservice, 100 p
Ergonomi, 100 p
Service och bemötande, 100 p
Yrkessvenska, 70 p
Grundläggande digital kompetens, 50 p
Sfi kurs C eller D