Kurser i utbildningen

Block 1

Industritekniska processer 1, 100 poäng
Produktionsutrustning 1, 100 poäng
Människan i industrin 1, 100 poäng
Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
Orienteringskurs yrkessvenska/studieteknik, 20 poäng
Orienteringskurs matematikintroduktion, 20 poäng

Block 2

Industritekniska processer 2, 100 poäng
Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
Produktionskunskap 1, 100 poäng
Orienteringskurs yrkessvenska/studieteknik, 20 poäng
Orienteringskurs matematikintroduktion, 20 poäng

Svenska som andra språk grund delkurs 3-4