Strandskydd

Tack vare strandskyddet kan vi promenera, bada, fiska, åka skridskor och stanna vid stranden med båt. Strandskyddet gör också att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Strandskyddet kom till på 1950-talet och gav länsstyrelsen möjlighet att utse områden med strandskydd för att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv. Det generella strandskyddet infördes 1975 och gäller alla strandområden vid havet, insjöar och vattendrag

Sedan 1994 syftar strandskyddet även till att skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandlinjen och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.

I Falköpings kommun är strandskyddet utökat till 200 meter för Rösjön, Lönern, Vartoftasjön, Sjötorpasjön och Bjärsjön.

Sök dispens om du vill bygga eller ändra

Det finns ett antal förbjudna åtgärder inom strandskyddat område. Därför ska du ansöka om dispens om du vill göra något av följande:

  • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Anlägga staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor.
  • Byggnader som inte kräver bygglov, till exempel attefallshus och bryggor, kräver ändå dispens från strandskyddet. 

Dispens i efterhand

Om du har byggt eller gjort något på din fastighet som kräver dispens kan du ansöka om dispens i efterhand. Det finns ingen garanti för att dispens beviljas. Det måste fortfarande finnas ett särskilt skäl och det du gjort får inte påverka strandskyddets syften. Din ansökan hanteras på samma sätt om byggnaden eller åtgärden inte fanns.

I Falköpings kommun är det byggnadsnämnden som ansvarar för strandskyddsfrågor. För att kunna medge dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl och dispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syften.