Anmäl installation av kamin/eldstad

Ska du installera en braskamin eller annan eldstad så ska du anmäla detta till byggnadsnämnden. Arbetet med installationen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har handlagt ditt ärende och gett dig ett startbesked.

Vid anmälan om installation av eldstad ska följande handlingar lämnas in

  • Planritning i skala 1:100 som visar placeringen av eldstad och rökkanal/skorsten.
  • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska skorstenens höjd vara måttsatt från takbeläggningen till skorstenens överkant. Om befintlig rökkanal/skorsten finns så räcker det med ett foto på huset istället för fasadritning.
  • Prestandadeklaration av den eldstad du ska installera.
  • Förslag till kontrollplan.

Detta händer sedan

Efter att en handläggare har granskat och godkänt din anmälan kommer ett startbesked att skickas till dig tillsammans med förslag till kontrollplan. Startbeskedet innebär att du får påbörja installationen. Om arbetet med installationen påbörjas innan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

När installationen är klar fyller du i kontrollplanen och skickar in den till byggnadsnämnden. Eldstaden/rökkanalen får inte tas i bruk innan sotaren har besiktigat den utan brister. När sotaren har skickat in ett godkänt besiktningsintyg till byggnadsnämnden skriver handläggaren ett slutbesked och skickar till dig och ärendet avslutas.