Anmäl installation av kamin/eldstad

Ska du installera en braskamin eller annan eldstad så ska du anmäla detta till byggnadsnämnden. Arbetet med installationen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har handlagt ditt ärende och gett dig ett startbesked.

Vid anmälan om installation av eldstad ska följande handlingar lämnas in

  • Planritning i skala 1:100 som visar placeringen av eldstad och rökkanal/skorsten.
  • Fasadritning i skala 1:100. På fasadritningen ska skorstenens höjd vara måttsatt från takbeläggningen till skorstenens överkant. Om befintlig rökkanal/skorsten finns så räcker det med ett foto på huset istället för fasadritning.
  • Prestandadeklaration av den eldstad du ska installera.
  • Förslag till kontrollplan (mall för kontrollplan Pdf, 197.2 kB.).

Detta händer sedan

Efter att en handläggare har granskat och godkänt din anmälan kommer ett startbesked att skickas till dig . Startbeskedet innebär att du får påbörja installationen. Om arbetet med installationen påbörjas innan startbesked ska byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift.

När installationen är klar behöver byggnadsnämnden få in ifylld kontrollplan samt ett godkänt besiktningsintyg från sotare för att kunna skriva ett slutbesked. Därefter avslutas ärendet.