Nybyggnadskarta och digital primärkarta

Ska du bygga nytt eller bygga till inom planlagt område? Då behöver du en lämplig karta för att använda vid ansökan om bygglov.

Digital primärkarta

Ett utdrag från kommunens primärkarta. Fungerar som underlag till de flesta bygglovsansökningar av enklare karaktär. Kostnadsfritt i pdf-format och pris enligt Plan- och bygglovstaxa 2023 för Cad-format (dwg). Inga garantier att alla byggnader och detaljer är med i kartan.

Tomtkarta

I vissa fall behövs en tomtkarta som underlag för bygglovsansökan. Exempelvis om en byggnad planeras nära gräns eller om det är osäkert om fastigheten har tillräckligt mycket byggbar yta. Pris enligt Plan- och bygglovstaxa 2023. Denna karta kontrollmäts i fält före leverans för att garantera en viss kvalitet.

Vi behöver normalt tio dagar på oss efter beställning att för framställa en tomtkarta så att vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer.

Nybyggnadskarta

Används för nybyggnad eller för större tillbyggnad. Detta är en karta som kontrollerats så att alla detaljer stämmer innehållandes byggrätt, fastighetsindelning och rättigheter, VA-anslutning samt inmätta höjder på marken och på gatan utanför tomten. Pris enligt Plan- och bygglovstaxa 2023.

Nybyggnadskartan har en giltighetstid på ett år, om inga förändringar avseende detaljplan, gatuhöjder eller fastighetsgränser har skett. Därefter ska kontroll och eventuell revidering göras. Pris för kontroll enligt Plan- och bygglovstaxa 2023.

Är en befintlig nybyggnadskarta äldre än fem år ska en ny karta beställas.

Nybyggnadskartan levereras i skala 1:500 i Pdf -samt Cad-format (dwg). Går även att få en utskrift på papper.

Vi behöver normalt tre veckor på oss efter beställning att framställa en nybyggnadskarta så att vi kan intyga att alla nödvändiga detaljer stämmer.