Husutstakning

Husutstakning innebär att husets läge märks ut så att det sedan hamnar på rätt ställe enligt det beviljade bygglovet. Husutstakning får ske först efter att byggherren fått startbesked.

Utstakning ska utföras av personal med mätteknisk kompetens. Kommunen erbjuder denna tjänst för att säkerställa byggnadens läge på fastigheten. Vi gör endast utstakning av byggnadens yttre konstruktion. Normalt är det byggnadens fasadmått som stakas ut.

Pris enligt Plan- och bygglovstaxa 2023.

Hör av dig en vecka i förväg om du vill beställa utstakning så personalen hinner göra nödvändiga förberedelser och beräkningar.

Grovutstakning

Grovutstakning krävs inte men underlättar inför markarbetet på byggplatsen. Den ger en indikation på var huset kommer att uppföras och ger bättre förutsättningar för att planera schaktning av marken inför grundläggningen. En utgångshöjd kan även sättas i samband med grovutstakningen.

Finutstakning

Finutstakning är den typ av utstakning som beslutas om på det tekniska samrådet. Den anger byggnadens läge i plan och höjd med hög noggrannhet (mindre än en centimeters avvikelse från ritning). Markering görs med spikar satta i träprofiler för att markera husets läge. Mellan spikarna kan man sedan spänna upp snören som visar läget för husets fasad. Där dessa korsar varandra kommer hushörnet att hamna. Som byggherre ansvarar du själv för att träpålar för profilbrädor blir uppförda innan utstakningen, de kan med fördel tryckas ner i marken med en grävmaskin.

Rekommenderat material till profiler

  • 3 stycken träpålar per hörn, 1,5 - 2 meter långa och minst 45 * 90 millimeter material
  • 2 stycken brädor per hörn, 1,5 - 2 meter långa och cirka 95 * 22 millimeter material

Innan grunden gjutits kan man med fördel göra en lägeskontroll av gjutformen. Ta gärna kontakt med stadsbyggnads-avdelningen och boka en tid för detta.