Tomtgränsvisning

Om ni ska plantera en häck, uppföra en mur eller helt enkelt vill veta var gränsen mot grannen går kan det vara bra med en tomtgränsvisning.

Falköpings kommun är ingen lantmäterimyndighet så vi får inte sätta ut saknade gränsmarkeringar på nytt. Men vi kan markera ut dess koordinater med en träkäpp. Observera att det inte är juridiskt bindande utan bara en anvisning av var den gällande gränsen förmodligen går. Är ni osams om gränsen så måste statliga Lantmäteriet anlitas för att få ett beslut.

Hör av er med fastighetsbeteckning så kan vi titta på vad det finns för förutsättningar för just er fastighet. I tätort och på relativt nybildade fastigheter kan vi i de flesta fall visa var gränsen går.

Gäller det däremot en gammal fastighet där gränserna inte har några koordinater i ett globalt koordinatsystem (GPS-koordinater) så krävs tyvärr en utredning av Lantmäteriet.

Vill ni försöka hitta gränserna själva så kan vi utan kostnad skicka lantmäteriförrättningen där det oftast finns mått och information om hur gränserna markerats. Denna information går även att komma åt via Lantmäteriets kundtjänst eller webbtjänsten Min fastighet.

Tomtgränsvisning debiteras enligt Plan -och bygglovstaxa 2023 A16.12 Övriga kartprodukter och mätningsuppdrag kostnad per timme.