Tomtgränsvisning i tätorter

Om du ska plantera en häck, uppföra en mur eller ett staket kan det vara bra att veta var tomtgränsen går.

För att slippa tvist med grannen om var gränsen går kan vi hjälpa dig med en tomtgränsvisning. Att sätta ut en försvunnen gränsmarkering på nytt kräver en lantmäteriförrättning med alla de kostnader som det innebär.

Vi kan i de allra flesta fall reda ut fastighetsbilden och visa var gränsen går. Något gränsrör får vi inte sätta ut, men vi kan märka ut gränspunkterna med till exempel en träkäpp. Tyvärr har vi inte underlag för att göra tomtgränsvisningar på landsbygden och får i de fall hänvisa till Lantmäteriet.

Vill man försöka själv så kan vi utan kostnad skicka lantmäterikartan där det oftast finns mått och information om hur gränserna markerats.

Arbeten som inte beställs i samband med ett pågående ärende debiteras med 855 kronor per timme plus moms enligt taxa för år 2021.