Anmäl åtgärd som inte kräver bygglov

Du behöver inte alltid söka bygglov för att bygga. Ibland räcker det att skicka in en anmälan. Men du måste vänta på ett startbesked innan du får börja bygga.

En anmälan gör du till exempel när du ska

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller att planlösningen påverkas till stor del
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet i både byggnad och på tomt)
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • göra vissa rivningsåtgärder
  • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser
  • bygga eller ändra vindkraftverk
  • bygga till enbostadshus med 15 kvadratmeter
  • bygga en komplementbyggnad på 30 kvadratmeter
  • inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

När byggnadsnämnden har granskat och godkänt din bygganmälan får du ett startbesked, därefter får du börja bygga.