Svenska för invandrare - SFI

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) vänder sig till dig som är invandrare och har annat modersmål än svenska. Genom sfi lär du dig grundläggande kunskaper i svenska språket.

Vem får läsa på SFI?

Du får studera på SFI om:

  • du inte har grundkunskaper i svenska
  • du är folkbokförd i Falköpings kommun
  • du fyllt 16 år före 1 juli året du ansöker

För dig med skyddad id(sekretessmarkering)

Har du en sekretessmarkering kan du antingen göra din ansökan via ansökningswebben eller använda ansökningsblanketten för utskrift nedan. När du fyllt i dina personuppgifter lämnar du ansökan till personal i kundservice på Lärcenter.

Ansökningsblankett för utskriftPDF

När du har sökt till SFI blir du kallad till antagningssamtal innan start.

StudievägPDF

SFI broschyrPDF

SFI broschyr på ArabiskaPDF

SFI broschyr på SomaliskaPDF

SFI broschyr på TigrinjaPDF

Kurser

Utbildningen är indelad i kurserna A-D, beroende på studiemål och utbildningsbakgrund.
Du får minst 15 timmar undervisning per vecka. Självstudier kan komplettera undervisningen.

Vi erbjuder även alfabetiseringskurs/latiniseringskurs för dig som har behov av det.

Möt Didier Akimanar som studerat på SFI