Studieverkstan och SFI-stugan

I Studieverkstan får du det stöd och den service du behöver vid sidan av övriga studieformer. Här kan du arbeta självständigt eller få handledning och stöd i olika kurser. Du tar själv initiativet och väljer vilken hjälp du vill ha.

Lärare som undervisar i olika ämnen finns i verkstan varje dag. Studieverkstan på Lärcenter ger dig bästa möjliga stöd i ditt lärande.

Studieverkstan ligger bredvid biblioteket.

SFI-stugan

Välkomna till SFI-​​​​stugan. Här kan du
​· träna extra svenska
​· få hjälp med läxor

SFI-​​​lärare är på plats
​måndag - ​​​fredag
​9.30-​​​10.30
​10.30-​​​11.30