Lokal styrgrupp

Arbetsgivarrepresentanter

Eva Olofsson, Biträdande socialchef, ordförande 
Socialförvaltningen Falköping
eva.olofsson@falkoping.se

Magnus Schedin vice ordförande, Socialchef
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 50 36
magnus.schedin@falkoping.se

Frida Wilgotson, Utbildningssamordnare
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 53 62
frida.wilgotson@falkoping.se

Åsa Alvner, Socialchef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm

Tina Jensen, Enhetschef
Omvårdnadsförvaltningen Tidaholm
0502-60 60 00
tina.jensen@tidaholm.se

Marie Gustafson Avdelningschef Äldreboende
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 55 55
marie.gustafson@falkoping.se

John Wallberg Avdelningschef Funktionsnedsättning
Socialförvaltningen Falköping
0515-88 51 47
john.wallberg@falkoping.se

Utbildningsanordnare

Rickard Sandberg
Yrkesutbildning, Lärcenter

Ci Olofsson Rektor
Rudbecksgymnasiet Tidaholm
0502-60 61 22
ci.olofsson@tidaholm.se

Jan Callenvik Rektor
Ållebergsgymnasiet Falköping
0515-88 61 44
jan.callenvik@edu.falkoping.se

Else-Britt Persson, utbildningssamordnare - Koordinator
Vårdlärare Ållebergsgymnasiet
else-britt.persson@edu.falkoping.se

Övriga aktörer

Emelie Nilrikson
Kommunal Falköping
emelie.nilrikson@falkoping.se

Meline Arakelyan
Arbetsförmedlingen Falköping
meline.arakelyan@arbetsformedlingen.se