Viktigt meddelande

Skolsjutsinformation på grund av väderförhållanden

Ibland kan det finnas risk för förseningar eller utebliven i skolskjuts på grund av väderförhållanden. Vi uppmanar dig som har barn som reser med skolskjuts att följa väderleksrapporterna så att du är förberedd.

För er som har barn med skolskjuts i den allmänna kollektivtrafiken, tänk på att även följa trafikinformationen på Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se Länk till annan webbplats.. För dig som har Västtrafik To Go appen kan du hålla dig uppdaterad och följa utvecklingen direkt i appen.

För er som har barn med skoltaxi följ aktuell trafikinformation genom att kontakta beställningscentralen på tel. 010- 17 30 200.

Vid ovanligt svåra väderförhållanden läggs information ut på kommunens hemsida www.falkoping.se och trafikinformation går ut till berörda vårdnadshavare via Unikum. Detta gäller endast skolskjuts med den upphandlade skolskjutsen.

Tänk på att om man inte har möjlighet att att ta emot samtal eller meddelanden på sin mobiltelefon kan man lämna andra kontaktuppgifter för skolskjuts. Uppgifterna lämnas till skolskjutsansvarig eller skolans skoladministratör.

För att viktiga meddelanden som skickas ut via Unikum ska komma fram är det viktigt att du själv håller kontaktuppgifterna i Unikum uppdaterade.

Varför ställs vissa turer in vid snöoväder?

Eftersom våra fordon måste framföras på ett säkert sätt behöver turer ibland ställas in för att inte riskera barnens och förarnas säkerhet. Det är trafikföretagen som ansvarar för och tar beslut om det. Det kan ibland bero på hala backar som fordonen ska upp för, eller att vägar inte har hunnit bli snöröjda.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden på morgonen ansvarar vårdnadshavare för att skjutsa eleven till skolan.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden vid hemgång ansvarar vårdnadshavare för att eleven hämtas på skolan.

Rektor ansvarar för att personal finns kvar på skolan till dess att alla elever hämtats från skolan.

Vid inställda turer på grund av extrema väderförhållanden kan vårdnadshavare få självskjutsersättning i de fall där kommunen inte kunnat tillgodosett elevens rätt till skolskjuts. För mer information kontakta skolskjutsansvarig Sarah Cato på telefonnummer 0515- 88 52 91, eller via e-post sarah.cato@falkoping.se

Kontakt (dagtid vardag)

Barn och utbildningsförvaltningen, Falköpings kommun

0515-88 50 00 (växel)
barn.utb@falkoping.se

Kontakt (övrig tid)

Kommunsamordningscentralen (KSC)
0515-88 58 80
ksc@falkoping.se