Unikum förskola - digital plattform och Tempus

Skolsystemet Unikum är en lärportal för våra kommunala förskolor och skolor. I Unikum kommer du som vårdnadshavare åt dokumentation, information och kommunikation.

I Tempus kan du som vårdnadshavare lägga in schema och anmäla frånvaro eller ledighet för barn inom förskola och fritidshem.

Tempus

Tempus hemma app: En rundtur

Information till nya vårdnadshavare

Unikum

Unikum förskola telefonapp