Alla förskolor i Falköpings kommun

I Falköping finns 17 kommunala förskolor. Vi prioriterar kunskap, trygghet, omsorg och arbetsro samt valfrihet. Det finns även 11 fristående förskolor samt 1 fristående pedagogisk verksamhet i kommunen. De sköter sin egen kö.

Karta över alla förskolor

Bokens förskola (fristående)

Bokens förskola

Boken är en fristående förskola med Svenska kyrkan som huvudman. Hos oss är ledorden trygghet, glädje och lärande!

Förskolan Boken finns i den vackra före detta prästgården intill S:t Olofs kyrka mitt i Falköping. Boken är en fristående förskola med Svenska Kyrkan som huvudman. Hos oss är ledorden trygghet, glädje och lärande.

Vi har en fantastisk miljö med stimulerande lokaler som lockar till lek. Minst en gång om dagen är vi ute på vår stora härliga utegård, där det finns många olika möjligheter till lek, utforskande och fysisk aktivitet.

Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund präglad av tro, hopp och kärlek. Genom ord och handling vill vi att varje barn ska känna sig respekterat, samtidigt som vi lägger stor vikt vid alla människors lika värde.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Bokens förskola
Prästgårdsgatan 5
521 43 Falköping

falkoping.forskolanboken@svenskakyrkan.se

0515-71 16 41
0515-77 63 13
www.svenskakyrkan.se/falkoping/boken Länk till annan webbplats.

Rektor
Madelen Holmbäck.
madelen.holmback@svenskakyrkan.se

Broddetorps förskola

Bild på Lilla gunghästens förskola

Broddetorp förskola är belägen i närheten av Hornborgasjön och dess vackra omgivningar. Förskolan består av en hemvist - Rosen, med åldrarna 1 till 5 år.

Vi utgår från ett projektinriktat arbetssätt där barnens intressen är i fokus.

Förskolans pedagogiska idé grundar sig i en rak och tydlig kommunikation och samsyn mellan pedagogerna. För oss är det viktigt att varje barn får dela med sig av tankar, åsikter och erfarenheter, vilket bygger upp trygghet och självkänsla.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Broddetorps förskola
Falköpingsvägen 14
521 98 Broddetorp

Rektor
Josefine Modig
josefine.modig@falkoping.se
0515-88 60 37

Telefonnummer

 • 0515-88 63 81, 0722-18 00 32 och 0722-18 35 02

Floby förskola

Floby förskola

Förskolan ligger i nära anslutning till Floby tätort. Dungen och Lunden är våra yngsta barns hemvister. På Täppan, Gläntan och Skogsbrynet går våra mellanbarn. Hemvisten för de äldsta barnen heter Lyckan och ligger på Floby skola.

Vi vill att alla som kommer till vår förskola, barn, familjer, pedagoger och andra, ska känna sig välkomna och respekterade. Tillsammans formar vi förskolan till en plats för möten och relationer. Vår förskola ska vara barnens arena, en utbildning för delaktighet, lärande och utveckling. Med dialog och ett gemensamt ansvar skapar vi en miljö som gynnar barnen och en hållbar framtid.

Värdeorden för vårt förskoleområde är Välkomnande, Utforskande, Demokrati och Hållbarhet. Värdeorden ska genomsyra hela utbildningen, allt i från bemötande och aktiviteter till lärmiljöer inomhus och utomhus.

Förskolan arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Kortfattat kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras nyfikenhet och lust att lära, samt driva arbetet framåt.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola
 • Inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Kontaktuppgifter

Floby förskola
Smältebäcksvägen 19
521 52 Floby

Rektor
Hanna Filipsson
hanna.filipsson@falkoping.se
0515- 88 65 68      

Hemvister

Fölungens förskola (fristående)

Fölungens förskola

Fölungen drivs i samspel mellan personal och föräldrar. Fölungen har en unik utegård med egen odling utmed Mössebergs sluttning. En ljus och stimulerande innemiljö som berikar barnen i dess lek och lärande. Vi ser naturen som en stor kunskapskälla och i läroprocessen ingår heldagar i olika natursköna områden.

Vi tar tillvara på barnens naturliga lust och intresse för lärandet och skapar förutsättningar för detta genom olika uttryckssätt. Barnen ges även möjlighet till en global välgörande insats gentemot barn, djur samt natur i skilda delar av världen.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Utgår från Reggio Emilias förhållningssätt
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Fölungen förskola
Danska vägen 64
521 32 Falköping

www.folungen.se Länk till annan webbplats.

Rektor
Cecilia Ottosson Lazar
0515 - 145 55
info@folungen.se

Glädjens förskola, Borgunda (fristående)

Glädjen förskola

Vi är en fristående förskola med verksamhet i Borgunda.

Vi bygger vår verksamhet på glädje, trygghet och ett livslångt lärande. Vår profilering har sin bas i språk, matematik, natur, hälsa och teknik. All pedagogik utgår från förskolans läroplan.

Hos oss finns en god pedagogisk grund, där omsorg, kärlek och lärande bildar en helhet. Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas både som individer och i samspel med andra och uppmuntra och tillgodose deras intressen och kreativitet. Hos oss ska alla barn känna glädje och lust i att upptäcka sin omvärld! Vi kräver inga föräldrainsatser. Vi ligger bra geografiskt till om du bor i Falköping och jobbar i Skövde. Då är det enkelt att lämna/hämta barnen på väg till och från arbetet.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Glädjens förskola
0790-04 06 72
0729-61 77 17
Gisslagårdsvägen 23
521 62 Stenstorp

Glädjens förskola i Borgunda på Facebook Länk till annan webbplats.

Rektor
Petra Nordquist
kontakt@gladjensforskola.com

Glädjens förskola, Falköping (fristående)

Glädjen i Falköping

Vi bygger vår verksamhet på glädje, trygghet och ett livslångt lärande.
Vår profilering har sin bas i språk, matematik, natur, hälsa och teknik.
All pedagogik utgår ifrån förskolans läroplan. Hos oss finns en god pedagogisk grund, där omsorg, kärlek och lärande bildar en helhet.

Vi vill ge barnen möjlighet att utvecklas både som individer och i samspel med andra och uppmuntra och tillgodose deras intressen och kreativitet. Hos oss ska alla barn känna glädje och lust i att upptäcka sin omvärld!
Vi kräver inga föräldrainsatser.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Rektor
Petra Nordquist
kontakt@gladjensforskola.com

Parkgatan 49
521 43 Falköping

Facebook: Glädjens Förskola Falköping

Avdelningar

 • Nyfiken: 0709-12 60 58
 • Lyckan: 0709-12 60 59
 • Viljan: 0709-12 60 65
 • Tryggheten: 0709-12 60 68
 • Köket: 0709-12 60 10

Gottepåsens förskola (fristående)

Äventyrets förskola

Torbjörntorps förskola och fritidshem drivs i samverkan mellan personal och föräldrar och tar emot barn i åldrarna 1-12 år.

Förskolan arbetar natur- och miljöinriktat och bedriver Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet. Våra ledord är: Trygghet, Glädje och Nyfikenhet.

Vi tar tillvara på barns nyfikenhet genom att vara medforskande pedagoger, som uppmuntrar barnen till att utforska världen och utmana sig själva.

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker. Trygga och glada barn och nöjda föräldrar är vårt mål med verksamheten. Det skapar vi genom att barnen får utvecklas i en stimulerande miljö, som är anpassad för den aktuella barngruppen.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Torbjörntorpsskolan
521 96 Falköping
0760-27 59 31
styrelsen@gottepasen.se

Rektor
Malin Lindström Prysander
0760-27 59 31
malin@gottepasen.se

Avdelningar

 • Nyckelpigan 1-2 år 0760-20 25 83
 • Trollsländan 2-4 år 0761-17 64 13
 • Fjärilen 4-5 år 0760-37 46 17
 • Humlan 6-12 år 0706-55 83 20

Gudhems förskola

Gudhems förskola

Gudhem ligger 6 kilometer utanför Falköping och Gudhems förskola är belägen i utkanten av samhället. Den ligger i anslutning till skola och fritidshem. Vi har ett fritt och naturskönt läge med gångavstånd till skogen.

Förskolan är grunden i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi arbetar projektinriktat med det kompetenta barnet i centrum och ser processen i lärandet som viktigare än resultatet.

Gemensamt tema för hela förskolan är ”Barns möte med omvärlden” och på varje avdelning jobbar förskolan i projekt där barnen får möjlighet att arbeta i processer.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Gudhems förskola
Klostervägen 26
521 74 Gudhem

Rektor
Josefine Modig
josefine.modig@falkoping.se
0515-88 60 37

Avdelningar

Hästbackens förskola

Hästbackens förskola

Hästbackens förskola är möjligheternas hus, där barnens inflytande styr verksamheten och vi ser allas olikheter som en tillgång. Alla på Hästbacken ska få möjligheter att lyckas och bli sitt bästa jag. Vi utgår från att barnen är kompetenta och att alla kan, med rätt stöttning. Utifrån ett relationellt perspektiv skapar vi förtroendefulla , omsorgsfulla och kreativa relationer som är grundläggande för barnens lärande och utveckling. Förskolan är det första steget i barnens utbildning.

Hästbacken har sex avdelningar varav två är resursavdelningar där barn som är i behov av särskilt stöd har möjlighet att vara tillsammans och förskolan är också kommunens enda förskola som har öppet dygnet runt. (Se omsorg på kväll, natt och helg nedan)

Vår förskola ska präglas av värdeorden:

 • Trygghet
 • Förundran
 • Demokrati
 • Framtidstro

Dessa värden ska genomsyra utbildningens innehåll, pedagogernas förhållningssätt och de pedagogiska lärmiljöerna.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Hästbackens förskola
Fogdegatan 3
521 42 Falköping

Rektor
Ulrica Folkesson
ulrica.folkesson@falkoping.se
0515-88 55 01

Avdelningar


Myran - en anpassad förskoleavdelning

Myran är en anpassad förskoleavdelning på Hästbackens förskola som vänder sig till barn i behov av särskilt stöd. Beslut om placering sker centralt utifrån dokumenterat behov.

Om Myran

På Myran finns det nio platser och personaltätheten anpassas efter barngruppens behov. Pedagogerna har olika utbildning och kompetens vilket bidrar till en stor kunskapsbank.
Lokalerna är anpassade utifrån barngruppens behov. Möjligheter finns att möta både individuella behov och att delta i gemensamma aktiviteter.
Undervisningen planeras med utgångspunkt i läroplanen där fokus ligger på barnens tidigare erfarenheter och intresse. Viktigt är att utmana barnen vidare och vägleda mot nya kunskaper och färdigheter.
Visionen är att varje barn skall känna trygghet och få möjlighet att utveckla sin kommunikation i ett lustfyllt lärande!

Utbildning, undervisning och anpassningar

För varje barn görs en individuell handlingsplan med utgångspunkt från läroplanens olika målområden. Barnen erbjuds både individanpassade aktiviteter och aktiviteter i grupp som utgår från intressen och förmågor. Vi har ett nära samarbete med förskolans övriga avdelningar vilket möjliggör inkludering dvs att barn möts, leker och lär tillsammans.

På Myran får varje barn mötas av olika anpassningar i form av:

 • Kommunikativa anpassningar som olika bildstöd, förstärka samspel, TAKK-tecken som stöd
 • Strukturella anpassningar som tex visualisering av dagsschema, tydliga övergång, erbjuda val och samlingsstruktur
 • Organisationsanpassningar som tillgänglig förskolemiljö, god ljudmiljö, dela barnen i mindre grupperingar

Förhållningssätt

Pedagogerna utgår alltid ifrån barnens intressen styrkor och tar tillvara på deras resurser och förmågor. På myran har pedagogerna ett lågaffektivt bemötande, lägger vikt vid positiv förstärkning och ställer rimliga krav.

Omsorg kväll, natt och helg

Omsorgen är placerad på förskolan Hästbacken.

Läs mer om omsorg kväll, natt och helg här

Junibackens förskola

Junibacken förskola

Förskolan Junibacken är barnens mötesplats och ligger på Fåraberget, ett stenkast ifrån skogen. Förskolan består av sex åldersindelade hemvister.

Lärande ska överskrida tid och rum, utgå ifrån såväl individens som gruppens behov. Vi anpassar verksamheten till alla barn i förskolan och utmanar till lek och lärande i en miljö som är både utmanande och trygg.

Vi känner stolthet för vår verksamhet, vi har öppenhet och insyn i vårt arbete och vi har god gemenskap och sammanhållning mellan förskola och hem.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Förskolan Junibacken
Örtagårdsgatan 1
521 39 Falköping

Rektor
Liselott Linder
liselott.linder@falkoping.se
0515-88 61 25

Hemvister

Övriga nummer

Kinnarps förskola

Kinnarps förskola

Vår förskola ligger mitt i samhället i helt nybyggda lokaler. Vi har nära till skola, bibliotek och Kinnarps sporthall.

Vi vill att alla som kommer till vår förskola, barn, familjer, pedagoger och andra, ska känna sig välkomna och respekterade. Tillsammans formar vi förskolan till en plats för möten och relationer. Vår förskola ska vara barnens arena, en utbildning för delaktighet, lärande och utveckling. Med dialog och ett gemensamt ansvar skapar vi en miljö som gynnar barnen och en hållbar framtid.

Värdeorden för vårt förskoleområde är Välkomnande, Utforskande, Demokrati och Hållbarhet. Värdeorden ska genomsyra hela utbildningen, allt i från bemötande och aktiviteter till lärmiljöer inomhus och utomhus.

Förskolan arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Kortfattat kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras nyfikenhet och lust att lära, samt driva arbetet framåt.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola
 • Inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Kontaktuppgifter

Kinnarps förskola
Tångavägen 3A
521 73 Kinnarp

Rektor
Ami Millqvist
ami.millqvist@falkoping.se
0515-88 59 02

Avdelningar

Klintens förskola (fristående)

Förskolan Klinten ligger mitt i naturen i Vilske Kleva. I en åldersintegrerad liten barngrupp ges barnen utrymme att utvecklas och växa tillsammans. En hög personaltäthet ger möjligheten att se varje barns behov och tillgångar.

Förskolan Klintens vision är att genom trygghet och gemenskap lägga grunden för att växa, leva och utvecklas till självständiga solidariska människor.
Leken är central på förskolan Klinten där vi tillsammans skapar en jämställd demokratisk utbildning.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola och fritidsverksamhet
 • Religiöst och politiskt obundna
 • Flexibla vad gäller dagar och tider för 15-timmarsbarn
 • Egen kö - för ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Förskolan Klinten
Missionskyrkan
Vilske Kleva
521 94 Falköping

070-250 97 05
www.forskolanklinten.se Länk till annan webbplats.
kontakt@forskolanklinten.se
Förskolan Klinten på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rektor
Louise Bielk
louis.bielk@forskolanklinten.se

Lantis - pedagogisk omsorg (fristående)

Lantis

Personalkooperativet Lantis, i den renoverade bygdegården i Dala utanför Stenstorp, driver en förskoleliknande verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år.

Verksamheten bygger på utevistelse under stor del av dagen för alla barn, samt att värna om djur, natur och miljö - både inomhus och utomhus.

Viss skötsel av djur såsom kaniner och hönor ingår som en naturlig del av dagen, liksom skötsel av ett litet grönsaksland.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående pedagogisk omsorg
 • Egen kö - För ansökan, kontakta Lantis

Kontaktuppgifter

Dala bygdegården, Dala
521 62 Stenstorp

lantis@lantisidala.se
Lantis i Dala på Facebook Länk till annan webbplats.

Ansvarig
Helén Engström
0500-45 14 39

Lilla gunghästens förskola

Lilla gunghästens förskola

Förskolan Lilla gunghästen ligger i ett attraktivt villaområde som har utegård med bland annat vikingaskepp, ängsmark och pulkabacke utanför grinden samt bra promenadslingor i närområdet. Lokalerna är anpassade för förskoleverksamhet och främjar barns lek och pedagogiska utveckling.

Förskolan Lilla gunghästens ledord är trygghet, lärande och glädje.

Vi vill att alla barn ska känna glädje och trygghet. Vi har miljöer som visar på glädje och som inspirerar till utforskande så väl inne som ute. Vi arbetar språkutvecklande och projektinriktat. Vi bemöter varandra väl och sätter alltid barnens bästa i fokus.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Lilla gunghästens förskola
Hollendergatan 42
521 41 Falköping

Rektor
Liselott Linder
liselott.linder@falkoping.se
0515-88 61 25

Avdelningar

Molekylens förskola (fristående)

Molekylens förskola

Molekylen har en naturvetenskaplig inriktning för att vi älskar att upptäcka, experimentera och utforska världen tillsammans med våra barn!

Vår förskola är öppen för alla barn och vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet i anpassade lokaler. Vi har ny lekutrustning på vår lekplats och stora ytor för barnen att leka på.

Vår personal är välutbildad och har lång erfarenhet. Vi har personal som talar flera språk; svenska, engelska, arabiska, somaliska, kurdiska och urdu.

För oss är det viktigt att alla barn ska känna att de är en del av vårt svenska samhälle och att vi tillsammans kan bygga framtiden. Barnens kulturella bakgrund är värdefullt för barnets identitetsutveckling. Därför lägger vi mycket vikt vid att bekräfta och stärka barnen. Vi vill upptäcka världen med våra barn!

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Förskolan Molekylen
Dotorpsgatan 9
521 42 Falköping

forskolan.molekylen@gmail.com
www.forskolanmolekylen.se Länk till annan webbplats.

Rektor
Ali Liaqat
0761-68 27 83

Mössebergs förskola

Mössebergs förskola

Mössebergs förskola är en natur – och hälsoinspirerad förskola som ligger på sluttningen av Mösseberg med närhet till skog , natur och grönområden. Vi använder oss utav utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande med alla sinnen. Samspel och byggandet av trygga relationer är en naturlig del av arbetet i förskolan. Förskolan är det första steget i barnens utbildning.

Mösseberg har tre åldershomogena avdelningar , Fjärilen för de yngsta barnen, Trollsländan för de mellan stora barnen och Humlan för de äldsta barnen.

Vår förskola ska präglas av värdeorden:

 • Trygghet
 • Förundran
 • Demokrati
 • Framtidstro

Dessa värden ska genomsyra utbildningens innehåll, pedagogernas förhållningssätt och de pedagogiska lärmiljöerna.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Mössebergs förskola
Scheelegatan 25
521 31 Falköping
0515-88 55 65

Rektor
Ulrica Folkesson
ulrica.folkesson@falkoping.se
0515-88 55 01

Avdelningar

Odensbergs förskola

Odensbergs förskola

Odensbergs förskola ligger i nära anslutning till Odensbergskolan. Vi har tre åldersindelade hemvister. Kråkan för våra yngsta barn, Kotten för mellanbarnen och Stubben för de äldsta barnen.

Vi vill att alla som kommer till vår förskola, barn, familjer, pedagoger och andra, ska känna sig välkomna och respekterade. Tillsammans formar vi förskolan till en plats för möten och relationer. Vår förskola ska vara barnens arena, en utbildning för delaktighet, lärande och utveckling. Med dialog och ett gemensamt ansvar skapar vi en miljö som gynnar barnen och en hållbar framtid.

Värdeorden för vårt förskoleområde är Välkomnande, Utforskande, Demokrati och Hållbarhet. Värdeorden ska genomsyra hela utbildningen, allt i från bemötande och aktiviteter till lärmiljöer inomhus och utomhus.

Förskolan arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Kortfattat kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan vi skapa förutsättningar för barnen i deras nyfikenhet och lust att lära, samt driva arbetet framåt.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Odensbergs förskola
Valabergsvägen 36
521 92 Falköping

Rektor
Hanna Filipsson
hanna.filipsson@falkoping.se
0515- 88 65 68     

Avdelningar

Stenstorps förskola

Stenstorps förskola

Stenstorps förskola är en förskola med kunnig, målmedveten och professionell personal. Vi känner stolthet för vår verksamhet, vi har öppenhet och insyn i vårt arbete och vi har god gemenskap och sammanhållning mellan förskola och hem.

Förskolan jobbar projektinriktat och har ”Språk” som ett gemensamt tema. Vi utgår från ”Läroplan för förskolan” i allt arbete på förskolan. Vi jobbar med barns delaktighet och inflytande, pedagogisk dokumentation, bemötande och kollegialt lärande.

De barn som går allmän förskola, 15 timmar/vecka är välkomna måndag-fredag klockan 08.30-11.30.

Lärande ska överskrida tid och rum, utgå ifrån såväl individens som gruppens behov. Vi anpassar verksamheten till alla barn i förskolan och utmanar till lek och lärande i en miljö som är både utmanande och trygg.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Stenstorps förskola
Fjällgatan 5
521 61 Stenstorp

Rektor
Josefine Modig
josefine.modig@falkoping.se
0515-88 60 37

Avdelningar

Sörgårdens förskola

Sörgården

På Sörgårdens förskola möts barn från många olika kulturer. Vi lyfter fram barnens olika traditioner och kulturer för att ge dem en positiv självbild. Pedagogerna är delvis tvåspråkiga och har en bred kompetens när det gäller språkarbete. Vi ser barnen utifrån deras behov för att kunna ge dem förutsättningar att lyckas.

Språkutveckling är något av det viktigaste som sker i ett barns liv och med hjälp av språket lär sig barnet att förstå sig själv och omvärlden, Pedagogerna utnyttjar därför hela dagens språkutrymme vilket betyder att de tillsammans med barnen fyller dagen med språk!

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola
 • Språkförskola

Kontaktuppgifter

Sörgårdens förskola
Grönelundsgatan 12
521 35 Falköping
0515-88 57 00

Rektor
Alexandra Arvidsson
alexandra.arvidsson@edu.falkoping.se
0515-88 55 03

Avdelningar

Trollets förskola

Förskolan Trollet

Förskolan ligger naturskönt belägen på Mössebergs sluttning i nybyggda och välanpassade lokaler. Här möts barnen på olika torg/ateljéer, vinterträdgård och vår gemensamma matsal, där vi har en egen kock.

Vi strävar efter att varje barn ska känna lust och trygghet. Därför erbjuder vi en trygg och lärorik miljö som är anpassad utefter barnens intressen och behov där de ges möjlighet att utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi anser att leken är grunden till allt lärande, och barnets sätt att utvecklas. Därför vill vi ge barnet möjlighet att påverka sin dag genom olika val av aktiviteter.

Vårt arbetssätt är inspirerat av pedagogiken från Reggio Emilia, Italien. Man kan kortfattat säga att det är ett tillåtande förhållningssätt där vi pedagoger tror på det kompetenta barnet. Vårt mål är att skapa förutsättningar för barnen att utveckla många olika uttryckssätt. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt där vi lyssnar in och observerar barnen. Utefter barnens tankar och funderingar ges möjligheter att driva arbetet framåt.

Alla barn är lika - olika - unika!

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Trollets förskola
Bergsliden 18
521 37 Falköping

Rektor
Alexandra Arvidsson
alexandra.arvidsson@edu.falkoping.se
0515-88 55 03

Avdelningar

Urds förskola

Urd förskola

Förskolan Urd är belägen i centrala Falköping, i direkt anslutning till grönområdet Plantis. Förskolan har fyra åldershomogena hemvister, Månen och Solen för de yngsta barnen, Planeten för de mellanstora barnen och Stjärnan för de äldsta barnen. På förskolan finns också gemensamma rum för möten mellan grupperna som ateljéer och matsal samt en inbjudande utemiljö.

Vi är Möjligheternas hus - en mötesplats där vi tillsammans formar framtidens demokratiska samhälle.

Vår förskola ska präglas av värdeorden:

 • Trygghet
 • Förundran
 • Demokrati
 • Framtidstro

Dessa värden ska genomsyra utbildningens innehåll, pedagogernas förhållningssätt och de pedagogiska lärmiljöerna.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Urds förskola
Parkgatan 36, besöksadress
Odengatan 15, 521 43 Falköping, leveransadress

Rektor
Anna Axelsson
anna.axelsson@falkoping.se
0515-88 53 82

Avdelningar

Utsiktens förskola (fristående)

Förskolan Utsikten

Förskolan Utsikten drivs av Missionskyrkan i Falköping och är belägen på Mössebergssluttningen med en vacker utsikt över staden och har skog- och parkmiljö runt knuten.

Vår verksamhet bygger på att ge barnen en positiv känsla för och kunskap om naturen och vår kristna värdegrund.

Barn leker, upptäcker och upplever med hela kroppen och med alla sinnen. Genom utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande får barnen möjlighet att praktiskt uppleva vilket stimulerar nyfikenheten, självkänslan och ger förståelse och kunskap. Barn leker bra där det finns växtlighet och naturmaterial och vistas man i naturen lär man sig värna om miljön.

Under sommarhalvåret lagar vi vår lunch utomhus över öppen eld en dag i veckan. Vi tillämpar kommunens maxtaxa.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Förskolan Utsikten
Scheelegatan 44
521 30 Falköping
utsikten@mossebergsgarden.se

www.mossebergsgarden.se Länk till annan webbplats.

Rektor
Bitte Svensson
0709 -37 32 02

Avdelningar

Blåbär 0709-19 01 44
Lingon 0709-19 01 45
Smultron 0709-19 01 46

Vartofta förskola

Vartoftas förskola

Vartofta förskola ligger cirka en mil utanför Falköping i Vartofta gamla skola. Förskolan har nära till fina skogs- och markområden. Den ligger mitt i Vartofta och är en levande del av samhället där närheten till bland annat bibliotek, skola, fotbollsplan, lekplats och lantbruksbygden är en naturlig del av vardagen.

Förskolan är grunden i det livslånga lärandet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Vi arbetar projektinriktat med det kompetenta barnet i centrum och ser processen i lärandet som viktigare än resultatet.

Gemensamt tema för hela förskolan är ”Barns möte med omvärlden” och på varje avdelning jobbar man i projekt där barnen får möjlighet att arbeta i processer.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Vartofta Förskola
Ållebergsvägen 22
Box 20
521 75 Vartofta

vartoftaforskola@edu.falkoping.se

Rektor
Ami Millqvist
ami.millqvist@falkoping.se
0515-88 59 02

Avdelningar

Vindängens förskola

Vindängens förskola

Vindängens förskola är belägen i Falköpings södra kant på Vilhelmsroområdet. Förskolan har sex åldershomogena hemvister, Glädjen och Fröjden för de yngsta barnen, Nejden och Lyckan för de mellanstora barnen och Gläntan och Dungen för de äldsta barnen. På förskolan finns också gemensamma rum för möten mellan grupperna som ateljéer och matsal samt en inbjudande utemiljö.

Vi är Möjligheternas hus - en mötesplats där vi tillsammans formar framtidens demokratiska samhälle.

Vår förskola ska präglas av värdeorden:

 • Trygghet
 • Förundran
 • Demokrati
 • Framtidstro

Dessa värden ska genomsyra utbildningens innehåll, pedagogernas förhållningssätt och de pedagogiska lärmiljöerna.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola

Kontaktuppgifter

Vindängens förskola
Bengt Heljesgatan 1
521 40 Falköping

Rektor
Anna Axelsson
anna.axelsson@falkoping.se
0515-88 53 82

Avdelningar

Yllestads förskola

Yllestads förskola

Yllestad förskola ligger på landsbygden strax utanför Kättilstorp, belägen i ett fint gammalt sekelskiftshus med en stor och lummig gård där barn kan leka och utvecklas. På morgonen, eftermiddagen och alla lov går även Yllestads fritidsbarn hos oss.

Vi vill att alla som kommer till vår förskola, barn, familjer, pedagoger och andra, ska känna sig välkomna och respekterade. Tillsammans formar vi förskolan till en plats för möten och relationer. Vår förskola ska vara barnens arena, en utbildning för delaktighet, lärande och utveckling. Med dialog och ett gemensamt ansvar skapar vi en miljö som gynnar barnen och en hållbar framtid.

Värdeorden för vårt förskoleområde är välkomnande, utforskande, demokrati och hållbarhet. Värdeorden ska genomsyra hela utbildningen, allt i från bemötande och aktiviteter till lärmiljöer inomhus och utomhus.

Förskolan arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Kortfattat kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan man skapa förutsättningar för barnen i deras nyfikenhet och lust att lära, samt driva arbetet framåt.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola
 • Inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Kontaktuppgifter

Yllestad förskola
521 95 Kättilstorp
Storhumlan 0734- 61 68 92
Småhumlan 0765-13 56 03

Rektor
Hanna Filipsson
hanna.filipsson@falkoping.se
0515- 88 65 68

Åsarps förskola

Åsarps förskola

Förskolan består av tre åldersindelade hemvister och ligger i helt nybyggda/nyrenoverade lokaler vid Åsarpsskolan. Förskolan har gemensamma torg och ateljéer där barn från hemvisterna möts, arbetar och lär tillsammans. Hemvisten för de yngsta barnen är Nyckelpigan, för mellanbarnen Fjärilen och för de äldsta barnen Humlan.

Vi vill att alla som kommer till vår förskola, barn, familjer, pedagoger och andra, ska känna sig välkomna och respekterade. Tillsammans formar vi förskolan till en plats för möten och relationer. Vår förskola ska vara barnens arena, en utbildning för delaktighet, lärande och utveckling. Med dialog och ett gemensamt ansvar skapar vi en miljö som gynnar barnen och en hållbar framtid.

Värdeorden för vårt förskoleområde är välkomnande, utforskande, demokrati och hållbarhet. Värdeorden ska genomsyra hela utbildningen, allt i från bemötande och aktiviteter till lärmiljöer inomhus och utomhus.

Förskolan arbetar med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Kortfattat kan man säga att det handlar om ett förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill och kan. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation och ett reflekterande arbetssätt kan vi skapa förutsättningar för barnen i deras nyfikenhet och lust att lära, samt driva arbetet framåt.

Kort fakta om förskolan

 • Kommunal förskola
 • Inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Åsgatan 9, 521 70 Åsarp

Leveransadress
Ellis väg 2, 521 70 Åsarp

Rektor
Ami Millqvist
ami.millqvist@falkoping.se
0515-88 59 02

Avdelningar

 • Fjärilen 0515-88 59 85
 • Humlan 0515-88 59 86
 • Nyckelpigan 0515-88 59 84

Åsle förskola (fristående)

Åsle förskola

I Åsle får varje barn möjlighet till en bra start för framtiden, i en trygg och naturskön miljö. Vi värnar om det lilla formatet där barnen blir sedda som individer och får känna delaktighet, där deras nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och tas till vara.

Vi arbetar åldersintegrerat med en helhetssyn på elevernas utveckling. Genom utbildningen löper en röd tråd med kunskap som vilar på vetenskap och erfarenhet. Tematiskt lärande genom olika projekt där barnen får använda alla sina sinnen.

Åsle har en rik närmiljö som ger oss möjligheter till lärande även utanför skolans och förskolans lokaler. Rörelseglädjen ges stort utrymme redan från förskola och vidare upp i åldrarna. Vi främjar goda kostvanor och ett sunt levnadssätt. All mat tillagas av egen kock i vårt fina tillagningskök.


Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan


Kontaktuppgifter

Åsle fristående förskola
Åsle skola Åsle
521 91 Falköping
https://aslefriskola.se/ Länk till annan webbplats.
0760-39 63 79
info@aslefriskola.se

Rektor
Karin Ekman
rektor@aslefriskola.se
0760-37 83 46

Växthusets förskola (fristående)

Växthuset förskola

Förskolan Växthuset är en enskild förskola med kristen profil för barn 1-5 år. Vi erbjuder en välplanerad pedagogisk verksamhet och våra ledord är trygghet, glädje, omsorg och respekt.

Här sätter vi familjen i centrum. Vi tror på den lilla enhetens styrka där alla pedagoger känner alla barn. Närheten till Mössebergs vackra natur är en tillgång och vi vistas ofta och gärna utomhus.

Vår huvudman är Falköpings Pingstförsamling.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Förskolan Växthuset
Nils Ericsonsgatan 12
521 31 Falköping
073-595 37 83
forskolan.vaxthuset@pingstkyrkan.nu

Rektor
Monica Eklund
073-558 90 38

http://www.pingstkyrkan.nu Länk till annan webbplats.

Äventyrets förskola (fristående)

Äventyrets förskola

På vår förskola uppmuntras barnen till att uttrycka sin åsikt och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vi utgår ifrån barnens tankar, åsikter och känslor och ser styrkan i att vara olika. Förståelse för varandra och våra olikheter bidrar till att vi visar respekt, empati och tar ansvar för varandra samt vår omvärld.

Vi stärker barnets tro på sig själv och på sin egen förmåga genom att vi, stödjande pedagoger, berömmer barnen och ger dem positiv bekräftelse. Alla barn ska få känna glädjen i att lyckas. Vi utgår från att varje barn kan och vill själva om vi ger dem förutsättningarna för det. Alla barn behandlas olika för att möta det enskilda barnets intressen, behov och förmågor.

Äventyret ligger vackert beläget vid Mössebergssluttningen där en stor del av vår verksamhet bedrivs.

Våra profiler är natur och hälsa då vi ser natur som en god lärandemiljö där läroplanens samtliga mål vävs in på ett naturligt sätt och hälsa som ett viktigt och aktuellt ämne som går hand i hand med vistelsen i naturen.

Vi tillämpar kommunens maxtaxa.

Kort fakta om förskolan

 • Fristående förskola
 • Egen kö
 • Egen kö - För ansökan, kontakta förskolan

Kontaktuppgifter

Äventyret Mösseberg
Danska vägen 64
521 37 Falköping

Rektor
Anna Lundin
anna.lundin@forskolan-aventyret.se
0708-69 22 20

www.forskolan-aventyret.se Länk till annan webbplats.