Omsorg kväll, natt och helg förskola/fritidshem

I Falköpings kommun finns det möjlighet att få barnomsorg på morgon/kväll/natt/helg på Hästbackens förskola.

Vem kan få omsorg på obekväm tid - kväll, natt och helg?

Barnomsorg kväll/natt/helg

För vårdnadshavare, folkbokförda i Falköpings kommun, som arbetar på obekväm arbetstid och har behov av omsorg för sitt barn under kvällar, nätter och helger finns ett begränsat antal platser till omsorg kväll/natt/helg. Omsorgen är placerad på förskolan Hästbacken och är till för barn i åldern 1-12 år. Med obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidshem är stängda.

Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas gemensamt lösa barnets behov av tillsyn på kvällar, nätter och helger.

Schemat beräknas på båda makarnas/sammanboendes arbetstider per månad, oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Barnet har möjlighet att vara i verksamheten under den tid vårdnadshavaren behöver sova för att dygnsvila motsvarande åtta timmar.

Omsorg under obekväm eller oregelbunden arbetstid kväll/natt/helg kan erbjudas för barn inskrivna i förskola och fritidshem. Plats kan kombineras med dagplacering på förskola eller fritidshem, men efter särskild ansökan via e-tjänst. För att söka plats under obekväm arbetstid ska vårdnadshavarna ha behov vid minst fyra tillfällen per månad, omprövning sker en gång per termin. Avgiften ryms inom reglerna för maxtaxa.

Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, arbetslöshet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Omsorg erbjuds ej julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen samt kompetensutvecklingsdagar i juni och augusti. Se information på Unikum.
Omsorg kväll/natt/helg stänger kl 22.15 dag före stängningsdag.

Har du ansökt om omsorg morgon/kväll/natt/helg på Hästbackens förskola så garanteras inte placering inom treåmånadersgarantin. Vid frågor kontakta rektor för Hästbacken på telefonnummer 0515- 88 55 01.

Barn 1-6 år

Barn 1-6 år har sin förskoleplacering på Hästbacken, även dagtid.

Vad kostar det?

Avgiften för omsorg vid obekväm tid, kväll/natt/helg ingår i reglerna för maxtaxa.

Vilka tider gäller?

Barnens schema styrs av din arbetstid. Det betyder att barnet är ledigt när du som vårdnadshavare är ledig. Barnen kan även vara i verksamheten under den tid du behöver sova för att få en dygnsvila som motsvarar 8 timmar.

Hästbackens förskola har öppet för omsorg på obekväm tid följande tider

  • Måndag - fredag klockan 17.30-22.15 (sen kvällsomsorg )
  • Måndag - fredag klockan 19.30-07.00 (nattomsorg)
  • Fredag klockan 22.15 - måndag klockan 07.00 (helgomsorg)

Kommunen erbjuder inte omsorg på julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Hästbackens förskola stänger klockan 22.15 dagen före julafton och nyårsafton.

Transporter för barn 6-12 år till Hästbacken

Allmän information

När barnet slutar på förskolan och börjar på fritidshem har barnet automatiskt kvar sin placering med obekväm arbetstid på Hästbackens förskola.

Om det finns speciella skäl som gör att du inte kan hämta och lämna barnet på Hästbacken kan kommunen erbjuda resor med taxi. Vid behov av resor med taxi till och från Hästbacken kontaktar ni Hästbackens rektor.

Boka resa

Du som vårdnadshavare bokar själv alla resor hos beställningscentralen på telefon 010- 17 30 200, knappval 2. Bokningen ska göras senast kl.12.00 samma dag som resa till Hästbackens förskola ska ske.
Resor gäller endast måndag-fredag. Det går bra att boka upp till 14 dagar i förväg.

Vid beställning av resor till Hästbackens förskola behöver du uppge till beställningscentralen att barnet ska vara på Hästbackens förskola tidigast kl.17.30.

Om ditt barn behöver lämnas till personal på skolan behöver du uppge det vid bokningstillfället.

För att få möjlighet att åka från Hästbacken till ordinarie fritidshem på morgonen krävs särskild prövning. I de fall de ska åka till fritids, ska resan ske från Hästbacken senast kl. 07.00.

Avbokning av resor

Vårdnadshavare till barnet har ansvaret att skyndsamt avboka resan, dock senast kl. 15.00 samma dag. Avbokningen ska i första hand ske via Västtrafiks app Boka Resa, men har du ingen möjlighet att ladda ner appen behöver ni avboka resan direkt hos beställningscentralen på telefon 010-17 30 200,
knappval 2.

Resor som är bokade och inte nyttjas så kallade bomresor, blir kommunen debiterad för, så det är viktigt att vårdnadshavare avbokar bokade resor i god tid.

Bilkudde eller bilbarnstol

De barn som har behov av en bilkudde eller bilbarnstol måste ha med det på resan. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar att det som behövs finns med i bilen.

Synpunkter på taxiresan?

Kontakta Västtrafiks synpunktshantering på telefon 020- 91 90 90, knappval 4, eller via e-post synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Det är viktigt att alla taxiavvikelser rapporteras in till Västtrafiks synpunktshantering.

Kontakt

Rektor
Hästbackens förskola
Ulrica Folkesson
0515-88 55 01

Administratör av taxiresor
Karin Johansson
0515-55 53 80
karin.johansson@falkoping.se

Sarah Cato
0515- 88 52 91 – Telefontid måndag-fredag kl 8-9.30 och 13-14
sarah.cato@falkoping.se

Uppsägning

Schema kväll/natt/helg

Registering/ändring av schemat görs i Tempus Länk till annan webbplats..
Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatering av schemat görs vid förändring.

Vid akuta schemaförändringar ska du skyndsamt ringa avdelning Nyckelpigan 0515-88 65 34 eller 0701-83 51 49. Schemaförändringen måste godkännas.
I vissa fall kan omsorg inte alltid garanteras.

Vistelsetid

Barnomsorg på kväll/natt/helg utgår från barnets perspektiv och för barnets bästa. Den totala vistelsetiden ska ta hänsyn till barns rätt till vila, enligt paragraf 31 i barnkonventionen.

Här ansöker jag om omsorg till kväll, natt och helg

Barn 1-6 år har sin förskoleplacering på Hästbacken.

Ansökan till Hästbackens förskola gör du här Länk till annan webbplats..

Ansökan för omsorg på kväll, natt och helg gör du via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

För att er ansökan till kväll, natt och helg ska vara komplett ska tjänstgöringsintyg för alla i hushållet bifogas i ansökan.

Du ska i ansökan även ange att behovet omfattar:

  • Morgon (klockan 05.00 – 06.00)
  • Kväll (klockan 18.30 – 22.15)
  • Natt
  • Helg