E-tjänst för förskolan

Ansökan ska göras senast tre månader innan du önskar placering, dock tidigast sex månader i förväg. Ansök till den dag du önskar börja skola in ditt barn och räkna med att inskolningen kan ta upp till tio dagar. Barnet måste ha fyllt ett år när inskolningen börjar.

Vi har en e-tjänst där du gör din ansökan till förskola. Du kan göra ansökan utan e-legitimation.

För att få tillgång till "Min sida" måste du logga in med e-legitimation. Här kan du sedan administrera scheman, rapportera in din inkomst och ändra dina uppgifter.

Enskilda/fritstående anordnare av förskola och fritidshem har sina egna köer. Du som är intresserad av att ställa ditt barn i enskild/fristående verksamhet behöver kontakta respektive samordnare.