Administration förskola och fritidshem

Kontakta oss när du har frågor om ansökan, kö, placering, fakturor eller uppsägning av plats i förskolor och fritidshem.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tre administratörer för samtliga kommunala förskolor och fritidshem.

Har du frågor som rör en specifik förskola eller fritidshem och dess verksamhet kontaktar du respektive rektor för förskola eller fritidshem.