Bra att veta om förskolan

Här har vi samlat information om vad som gäller för förskolan i Falköpings kommun.

Förskola erbjuds barn vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande, är föräldralediga för vård av annat barn, eller till följd av barnets eget behov.

Kö till förskola och förtur

 • Anmälan till plats i förskola kan göras tidigast sex månader innan önskat placeringsdatum.
 • Du kan önska ett alternativ till förskola.
 • Plats garanteras inom 3 månader från ansökningsdatum, men tidigast när barnet fyller 1 år.
 • Garantin gäller för plats i förskola inom kommunen, inte till specifik förskola
 • Om placeringserbjudandet inte besvaras inom svarstiden, tas barnet ur kön.
 • Står du i kö till både kommunal och fristående förskola, och blir erbjuden en plats på den fristående förskolan, försvinner din köplats till den kommunala förskolan. Vill du ändå byta förskola hänvisar vi dig till omplaceringskön.
 • När man har fått ett erbjudande om plats och tackat nej, så är garantin förbrukad. Ny ansökan om köplacering kan göras om 2 månader.
 • Om familjen har obetald barnomsorgsavgift kan köanmälan göras, men plats erbjuds först när skulden är reglerad.
 • Om möjlighet finns får syskon till placerade barn plats på samma förskola.

Förtur till plats har

 • Barn i behov av särskilt stöd enligt Skollagen 8 kap 7 §.
 • Barn i behov av förskola på grund av särskilda skäl enligt Skollagen 8 kap 5 §.
 • Barn med rätt till allmän förskola.

Ålder

Förskola för förskolebarn som fyllt ett år

 • Förskola erbjuds barn vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande, är föräldralediga för vård av annat barn, eller till följd av barnets eget behov.
 • Falköpings kommun har platsgaranti till förskola i kommunen inom tre månader, men inte till specifik förskola.
 • Ansökan om plats i förskolan ska göras senast tre månader innan önskat placeringsdatum.
 • Ansökan görs på e-tjänst på falkoping.se

Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar

 • En plats i allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan (525 timmar per år).
 • Den allmänna förskolan följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar.
 • Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för alla barn i åldrarna tre, fyra och fem år och gäller från och med 1 augusti det år barnet fyller tre år.
 • För barn som inte redan är inskrivna i förskoleverksamheten sker ansökan till allmän förskola på e-tjänst på falkoping.se.
 • Kommunen har en skyldighet att anordna plats, men det är frivilligt att ansöka till verksamheten.
 • Allmänna förskolan erbjuds måndag till fredag 3 timmar per dag.

Förskola när vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande

 • Förskolebarn har rätt till förskoleplats 15 timmar i veckan enligt fastställt schema, när förälder är föräldraledig för syskon eller då förälder är arbetssökande på heltid eller deltid.
 • För denna placering betalar du avgift.
 • Vistelsetiden får utökas så snart förälder får arbete eller börjar studera.

Placering i förskola och fritidshem vid växelvis boende

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare erbjuds en gemensam plats på samma förskola/fritidshem.

Platsen delas i två placeringar och föräldrarna betalar avgiften var för sig utifrån respektive hushålls inkomst. De sammanlagda avgifterna kan inte överstiga maxavgiften för en plats.

Introduktion

 • Introduktionstiden planeras individuellt för varje barn.
 • Introduktionstidens startdatum är detsamma som placeringsstart.
 • Det är även introduktion för barn som omplaceras från annan förskola.
 • Avgift betalas för introduktionstiden.
 • Under lov- och semesterperioder är introduktionsmöjligheter begränsade.

Öppettider och scheman

Öppettider förskolan

Förskolan är vanligtvis öppen mellan 06.00-18.30. Kontakta respektive förskola.

Kompetensutvecklingsdagar

Samtliga förskolor och fritidshem stängs under fyra gemensamma barnfria kompetensuvecklingsdagar per år. ”Jourförskola/fritidshem” erbjuds.
Här ser du vilka dagarna är.

Schema- och vistelsetid

 • Platsen får nyttjas under arbets- och studietid. Vid förälders semester och ledighet finns inte rätt att lämna barnet.
 • För barn i förskola vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon har rätt till 15 timmar per vecka som schemaläggs utifrån varje förskolas pedagogiska förutsättningar.
 • Barn i allmän förskola erbjuds plats måndag till fredag 3 timmar per dag. Tider bestäms av respektive förskola och är fasta.
 • Vid förälders sjukdom planeras barnets vistelsetid i förskola i samråd med rektor. Läkarintyg kan begäras.
 • Ändring av schemat görs i Tempus Länk till annan webbplats.. Vårdnadshavare ansvarar för att uppdatering av schemat görs vid förändring.

Sommar- och julöppet

Under sommar och jul planeras verksamheten efter antalet anmälda barn och förskolor och fritidshem slås samman.

Under två sommarveckor är förskolorna och fritidshemmen helt stängda. En förskola och ett fritidshem i Falköpings tätort har jouröppet under dessa veckor. Vanligtvis är det vecka 28-29.

Byte/omplacering av förskola

Om du av någon anledning vill byta förskola, gör du en ny förskoleanmälan via vår e-tjänst.

Ansökan görs 1 – 28 februari det år som du önskar omplacering.

Omplaceringar görs i augusti, om det finns lediga platser. Omplaceringar omfattas inte av garantin.

Säga upp plats

Uppsägning

 • Uppsägningstiden är två månader.
 • Uppsägning av plats görs på e-tjänst på falkoping.se
 • Uppsägningstiden räknas från det datum uppsägning registreras på e-tjänst på falkoping.se. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
 • Ansökan till ny plats på förskolan kan göras först två månader efter att platsen har slutats.
 • Plats i förskoleverksamhet kan förloras om barnomsorgsavgiften inte betalas.
 • Plats i förskola avslutas automatiskt 23 juli det år barnet börjar förskoleklass. För de som ansökt om plats på fritidshem för förskoleklasseleven, kommer faktura för fritidshemsavgiften efter detta datum. Du kan inte säga upp förskoleplatsen tidigare under sommaren, om du har ansökt om fritidshemsplats till höstterminen.

Plats i förskola och fritidshem kan förloras

Plats i förskola och fritidshem kan förloras

 • Om den inte utnyttjas som överenskommits.
 • Om barnomsorgsavgiften inte betalats efter påminnelser.

Förskoleplats i hemkommun och annan kommun

 • Barn folkbokförda i Falköpings kommun erbjuds förskoleplats i hemkommunen.
 • Barn folkbokförda i Falköpings kommun som har bar behov med hänsyn till personliga förhållanden kan beviljas att nyttja förskoleplats i annan kommun efter individuell prövning.
 • Barn med växelvis boende beviljas inte förskoleplats både i hemkommunen och i annan kommun.
 • Barn med växelvis boende beviljas inte förskoleplats på två olika förskolor
 • Barn som flyttar och blir folkbokförda i annan kommun får som längst behålla förskoleplatsen i Falköpings kommun under en månad, räknat från nytt folkbokföringsdatum.

Behov av barnomsorg vid flytt till Falköpings kommun

Vi hjälper dig.
Kontakta Administration förskola och fritidshem
0515-88 56 00
barnomsorg@falkoping.se

Avdrag vid sjukfrånvaro

Avgiften reduceras om barnet har en sammanhängande sjukfrånvaro längre tid än 14 dagar. Återbetalning sker från och med dag 15.
För att avdraget ska göras ska vårdnadshavare själv kontakta barnomsorgskontoret.

Denna kontakt till barnomsorgskontoret gör vårdnadshavare först när barnet är tillbaka på förskolan efter sjukperioden. Det är inte förrän då vi vet hur stort avdraget kommer att bli.

Vanliga frågor och svar om förskola

Har förskolan sommarstängt?

Förskolor och fritidshem har sommarstängt veckorna 28–29.
Vi har jouröppet veckorna 28–29. Vid eventuellt behov av plats meddelas respektive förskola/fritidshem.

Vad gäller om jag går hem med graviditetspenning?

Då går ditt barn 15 timmar/vecka enligt fastställt schema.

Kan jag flytta fram startdatum för mitt barns placering?

När du tackat ja till erbjuden placering, så kan du inte ändra startdatum.
Fakturan beräknas på erbjudet placeringsdatum.

Behöver jag säga upp förskoleplatsen när mitt barn börjar förskoleklass?

Svar: Plats i förskola avslutas automatiskt 23 juli det år barnet börjar förskoleklass.

Betyder syskonförtur att man är garanterad plats för syskon på samma förskola?

Svar: Om möjlighet finns får syskon till placerade barn plats på samma förskola.

Får jag en bekräftelse på min ansökan

Svar: Har du lämnat din mejladress i ansökan så får du bekräftelse via mejl. Du får även ditt erbjudande via den mejldress du har angett i samband med ansökan.

Får mitt barn vara på förskolan när jag är ledig?

Svar: Nej, är du ledig så är ditt barn hemma tillsammans med dig.

Har jag rätt att lämna mitt barn om jag är sjukskriven eller är hemma och vabbar syskon?

Svar: Nej, inte med automatik. Du måste alltid ha en dialog med rektor på din förskola/fritidshem.

Vad kostar det att ha sitt barn för förskolan/fritidshem?

Svar: Hur mycket du får betala i avgift för förskola och fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt. Avgifter i förskolan

Vilket kösystem har ni?

Svar: Falköpings kommun har en kögaranti på 3 månader

Film: Förskolan är till för ditt barn

Du kan välja undertexter till filmen på svenska, engelska, arabiska, dari, persiska, franska, ryska, somaliska, ukrainska och tre varianter av romani. Välj språk genom att klicka på ikonen för inställningar nere till höger i filmrutan. Klicka sedan på textning.