Rehabenheten

Rehabenheten ansvarar för rehabilitering och habilitering för personer som har kommunal hälso- och sjukvård. Det kan innebära hjälp med träning, hjälpmedel och anpassning av bostaden.

Rehabiliteringsinsatserna kan göras i den enskildes hem, på äldreboende och gruppboende samt korttidsvistelse.

Personer som inte har kommunal hälso- och sjukvård ska kontakta Primärvårdens rehabenheter för hjälp med träning och hjälpmedel.

Närhälsan Falköping rehabmottagninglänk till annan webbplats

Bräcke diakoni rehabmottagninglänk till annan webbplats

Syn och hörsel

Frågor om hörapparat eller andra hörselhjälpmedel besvaras av Hörselverksamheten i Falköping,länk till annan webbplats 0515-872 35

Frågor om synhjälpmedel besvaras av Synverksamheten i Skövde, länk till annan webbplats010-441 32 80