Tandvård

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård. Det innebär att du kan få bli undersökt där du bor och få viss tandvård till samma avgift som sjukvård.

Intyg om nödvändig tandvård

Om kommunen bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger rätt till särskild hjälp med tandvård får du ett erbjudande om munhälsobedömning. Du får även ett intyg som ger rätt till tandvård till samma avgift som sjukvård. Om du har frågor om intyg om nödvändig tandvård kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård innebär tandvård som underlättar så att du till exempel lättare kan tugga och slipper smärtor och obehag i munnen. För nödvändig tandvård betalar du samma avgift som inom hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd och frikort.

Du kan få nödvändig tandvård om du har ett stort och långvarigt behov av omvårdnad och om du:

  • bor i en särskild boendeform för service och omvårdnad, till exempel äldreboende eller gruppboende.
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg.
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning är en enkel undersökning som utförs av tandläkare eller tandhygienist där patienten bor. För att få göra en munhälsobedömning krävs att patienten har ett intyg om nödvändig tandvård. Undersökningen är frivillig och kostar ingenting.