Sjuksköterskeenheten

Sjuksköterskor är verksamma inom den kommunala hälso- och sjukvården bland annat i den enskildes hem, på särskilda boenden, inom socialpsykiatrin och inom LSS-verksamheten. De flesta sjuksköterskor arbetar dagtid. Det finns sjuksköterskor som har jourtjänst dygnets alla timmar, året runt.

I kommunen arbetar sjuksköterskor, distriktsköterskor, specialistsjuksköterskor inom vård av äldre och psykiatrisjuksköterskor. Det finns sjuksköterskor som arbetar med vårdplanering och det finns även en demenssjuksköterska.

Läs mer om demenssjuksköterskans roll