21 november 2023
Stadskärnan

Nu öppnar vi upp ytor på Stora torget

Arbetet på Stora torget fortsätter enligt tidsplan och nu är det dags att börja lätta på avspärrningarna och öppna upp ytor.
- Vi gör detta för att torgytan ska bli mer tillgänglig för allmänheten och skapa en bättre upplevelse, säger Kjell Björk, projektledare för utvecklingen av stadskärnan.

Vy från ovan Stora torget med pilar och markeringar för avspärrningar där ombyggnationen pågår

En 500 kvadratmeter stor yta mellan Malta-Johanna och Lilla Mösseberg kommer att bli klar i slutet av vecka 47. Här kommer Jul i Stad att husera under julskyltningshelgerna som startar redan på söndag 26 november. Ytterligare en yta som öppnas upp är den mellan Lilla Mösseberg och fastigheten Ryttaren (Kappahl och Handelsbanken).

Vi har väldigt duktiga stensättare som har kommit långt i arbetet med att lägga smågatsten, säger Kjell. Detta möjliggöra att vi nu kan öppna upp ytor efter förbesiktning. Efter en förbesiktning är det kommunen som tar över driften av ytan och sköter underhåll så som snöröjning och halkbekämpning. Att ytorna öppnas upp för allmänheten innebär att det blir enklare att ta sig runt på torget och vi får möjlighet att ha evenemang igen på Stora torget.

Arbetet på Stora torget fortsätter. Stensättarna arbetar vidare med ytorna kring den västra sidan (Systembolaget, Stilfullt och Lindex). PEAB kommer att påbörja arbetet med den södra platån som kommer göra entréer på den södra sidan tillgängliga för alla. Vädret är avgörande för hur länge arbetet på Stora torget kan pågå. Om vädret fortsätter att vara gynnsamt kommer arbetet fortsätta som det gör idag. Tidsplanen innehåller ett vinteruppehåll på tre månader men alla är överens om att fortsätta så länge det är möjligt.

Finplanering i Lunden inför utläggning med krossad dolomit stenmjöl

Finplanering i Lunden inför utläggning med krossad dolomit stenmjöl

Förberedelser inför plattläggning vid Lindex

Förberedelser inför plattläggning vid Lindex

Vy från ovan Stora torget med pilar och markeringar för avspärrat område där ombyggnationen pågår

Vy från ovan Stora torget med pilar och markeringar för avspärrat område där ombyggnationen pågår