Offer i mossen

Våtmarker

Den speciella platsen högst uppe på ett platåberg och att manteln är prydligt nedlagt i en mosse gör att den skulle kunna vara ett offer. Våtmarker har under hela forntiden varit viktiga som offerplatser. De är varken fast mark eller sjö vilket gör de till speciella platser för möten mellan olika världar. Mossmarker och sjöar finns även med i mytologiska berättelser. Romerska skrifter beskriver dyrkan av gudinnan Nerthus. Hon dras i en vagn och det är fest för gudinnan. Som avslutning blir både gudinnan och vagnen tvättade i en sjö. Mossar omnämns i den nordiska mytologin där det berättas om att gudinnan Frigg härskade över Fensalarna, vilket betyder ”moss-salarna”.

Förstörda offer

Hålen i manteln efter ett stickvapen kan också förklaras med offerteorin. De kan ha gjorts som en del av en ritual. Det finns gott om exempel på offergåvor som är medvetet förstörda, exempelvis i Finnestorp strax nordöst om Floby. Där har stridsföremål som hästutrustningar, svärdsdelar och lansspetsar offrats. En offerplats med helt andra typer av föremål är Käringsjön i södra Halland. Där har keramikkärl med mat, linknippen och jordbruksredskap i trä offrats, medvetet sönderslagna. Båda platserna är dock yngre än vår mantel (år 0–600 efter Kristus).

Människooffer

Från andra platser i Norden och Europa finns exempel på bevarade mosslik, tolkade som människooffer eller ritualmord. Många är hittade på Jylland. De flesta var nakna när de sänktes i mossen. Haraldskærkvinnan fick med sig en hög med ullkläder och en skinncape bredvid sig. Hon är också exempel på ett offer som förankrades i mossen med träkrokar, grövre grenar eller spetsade pålar. Det verkar ha varit viktigt att offret verkligen stannade kvar i våtmarken, där det offrats. Precis som stenarna har lagts ovanpå Gerumsmanteln för att hindra den från att flyta upp.

Var vår mantel en del av samma traditioner? Är det i så fall manteln i sig som är offret, eller har den tillhört en person som blivit offrad? Finns det i så fall en kropp kvar i Hjortamossen?