Utställningar

Pågående utställningar

Hallonflickan och guldkrage

Forntid på Falbygden... och tusen år till

Ta del av Falbygdens spännande basutställningar! Med hjälp av unika fornfynd, bildspel, modeller och historiska föremål berättar Forntid på Falbygden...och tusen år till om bygdens spännande historia, från inlandsisens avsmältning till nutid...