Fyndet
Sveriges äldsta klädesplagg

Manteln hittades en vacker sommardag i juni 1920. Johan Fredrik Karlsson och Erik Rydberg bröt torv i Hjortamossen på Gerumsberget. Plötsligt stötte spaden emot sten, strax därefter något som kändes segt. Tre stenar togs upp och under dem låg ett brunt bylte, ett tygstycke.

En av männen, Erik Rydberg, tyckte det var ett märkligt fynd. Han mätte att fyndet låg 1,45 meter ner i mossen. Han bar hem det blöta, tunga tyget och hängde det på tork i ett skjul.

fotokollage. Foto av stenarna som tyngde ner manteln samt ett svartvit foto av Erik som var med när manteln hittades

Erik skrev till museet i Skara om fyndet, men fick inget svar. Då tog hans far med manteln till Skaraborgs regemente i Skövde, där han arbetade. Där föreslogs att de skulle kontakta Historiska museet i Stockholm. Så gjordes och svar kom. Undersökningarna började! Representanter från Historiska museet kom hem till Erik. Han fick berätta om det märkliga fyndet, prover togs i mossen och manteln fraktades till Stockholm. Där fick den inventarie-nummer 16719.

Idag förvaras manteln på Historiska museet. På Falbygdens museum kan du se en välgjord kopia.

karta över Falbygden med Gerumsberget och fyndplatsen utmärkt