Samlingar

Falbygdens museum är fullt av spännande föremål, fotografier och minnen från vår historia! Samtliga bär på kunskaper och berättelser om människorna och livet på Falbygden. Insamling av föremål förekom främst under 1920- till 1950-talet av Falbygdens Fornminnesförening.

Arkeologiska föremål

Museets arkeologiska samlingar består av cirka 6800 föremål. Fynden som är från forntid (sten-, brons- och järnåldern) och medeltid är registrerade i databasen Primus. Ungefär 1000 är fotograferade och utlagda på DigitalMuseum.

Välkommen att besöka DigitaltMuseum för att se delar av samlingarna! Länk till annan webbplats. Där kan du söka dig vidare bland föremål och foton från Falbygdens museum, men också från andra museer.

För närvarande innehåller många poster enbart information i textform. Planen är såklart att alla slutligen ska förses med bild.

Kulturhistoriska föremål

Föremålen är viktiga och spännande delar av vårt kulturarv. De rymmer så mycket kunskap om bland annat material och teknik, men även om de personer som använt och brukat dem. De flesta föremålen i museets kulturhistoriska samling är använda eller tillverkade här på Falbygden.

I Falbygdens museums samlingar finns cirka 35 000 olika kulturhistoriska föremål. Det är allt från de enklaste vardagsting till unika praktföremål. Här finns redskap och verktyg från skomakeri, tunnbinderi och en guldsmedsverkstad, målade skåp och kistor, keramik och glas och även textilier. Endast en liten del visas i de fasta utställningarna, de övriga finns i våra föremålsarkiv för att kunna visas bland annat i tillfälliga utställningar. Arbetet med att digitalisera föremålskatalogerna pågår för att öka tillgängligheten för allmänheten.

Falbygden är en jordbruksbygd vilket också avspeglas i samlingarna med mycket redskap, verktyg och allmogeföremål. Den stora insamlingen skedde på 1920-50-talen av fornminnesföreningens eldsjälar, bland annat John "Jönn" Liedholm och Einar Magnusson. Jönn har i flera diktsamlingar skildrat folklivet på Falbygden. En intressant samlingen av allmogeur är Einar Magnussons förtjänst. Idag sker insamlingen, i mindre omfattning, oftast genom gåvor, främst i anslutning till lokalhistoriska utställningar.

Fotografier

Bildarkivet på Falbygdens museum innehåller mer än 140 000 fotografier. Cirka 40 000 av fotografierna är digitaliserade och publicerade. På DigitaltMuseum.se Länk till annan webbplats. kan du söka dig vidare bland foton och föremål från Falbygdens museum, men också från andra museer.

Museet jobbar kontinuerligt med att förse alla objekt med bild samt rätta i texterna.

Arkiv, hembygs- och släktforskning

Som släkt- och hembygdsforskare har du mycket att hämta i museets arkiv. Museet har stora samlingar av fotografier, dokument och västgötalitteratur.

Här finns bland annat

  • Topografiskt arkiv ordnat efter socken
  • Ämnesarkiv
  • Topografiskt och personhistoriskt bildarkiv
  • Personhistoriskt arkiv
  • Kartor
  • Referensbibliotek


Du är välkommen på ett besök men var snäll och kontakta ansvariga för arkivet någon dag i förväg så kan vi plocka fram önskat material. Observera att vi inte har hemlån.