28 januari 2022
Falbygdens museum

Glimtar från museet

Falbygdens museum är fullt av spännande föremål och minnen från vår historia! Samtliga bär på kunskaper och berättelser om livet i en annan tid. Här hittar du några "glimtar" från museet i form av korta filmer om föremål på museet. Tryck på bilderna så startar filmerna.

En liten film om den lilla pipa eller flöjt av ben som visas på Falbygdens museum. Den hittades på 1970-talet i en hällkista från stenåldern vid Fredriksberg i Falköpings stad. Därmed är pipan troligen en del av Nordens äldsta spaltflöjt!

Hör Cecilia Jensen, arkeolog och museipedagog, berätta mer. Ida Feltzin ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Att förmedla kulturarv handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se

Skäror av flinta är ett relativt vanligt fynd från bondestenålderns senare del. Filmens skäror har påträffats i Karleby utanför Falköping, ett område där det både finns gravar och boplatser från samma tid. Den glänsande eggen visar att skäran har använts vid skörd av säd och strå. Kisel i stråna sliter på och reagerar med flintan, vilket skapar en glans vid eggen. Ofta hittas de flera tillsammans under husstolpar eller i våtmarker vilket tyder på att de även offrats till högre makter.

Hör arkeolog Egil Josefson berätta mer. Ida Feltzin ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Arkeologi handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se

För cirka 5700 år sedan dog en ung kvinna vid en våtmark vi idag kallar Rogestorps mosse. Arkeologernas undersökningar visar att hon varit bunden när hon sänktes ner i den grunda sjön. Efter jämförelser med liknande fynd tolkas detta som ett offer av liv, som skett under tidig bondestenålder.

Hör arkeolog Cecilia Jensen berätta mer. Chatrine Ljungqvist ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Att förmedla kulturarv handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se

Hunden från Almeö vid Hornborgasjön är Sveriges äldsta. För c:a 9300 år sedan begravdes den i en grop. Hunden låg på sidan och någon strödde rödockra över djuret.

Egentligen är hunden i utställningen på museet bara en av flera från samma plats. Alla hundarna hade inte fått samma behandling efter döden. I filmen berättar vi mer om stenåldershundarna och deras relation till jägarna och samlarna.

Hör arkeolog Ida Feltzin berätta. Egil Josefson ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Arkeologi handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se

närbild av Ållebergskragen

Den treringade guldhalskragen från Ålleberg är kanske Falbygdens mest praktfulla fornfynd. En kopia av kragen finns att se i utställningarna på Falbygdens museum. De tre liggande guldrören pryds av nästan 140 små figurer. Förmodligen hör bildspråket ihop med den tidens maktelit.

Det finns många olika tolkningar om hur figurerna på kragen ska förstås och om vem som burit kragen. Hör arkeolog Egil Josefson berätta. Ida Feltzin, museipedagog och arkeolog, ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Arkeologi handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, kommentarer eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se

På Falbygdens museum finns en rik arkeologisk samling. Den består av fynd av föremål och lösfynd från sten-, brons- och järnålder. De flesta fynden hör till stenåldern och vittnar om människorna som levde här från istidens slut till ca 2000 fKr. På guidefilmen berättar arkeolog och museipedagog Cecilia Jensen om samlingens minsta och största flintföremål. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Att förmedla kulturarv handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, egna minnen eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se

Först ut i serien är en ådersnäppare från 1800-talet som använts för åderlåtning. Med ett enkelt tryck fälls tolv rakbladsvassa knivar ut ur snäpparen. Ida Feltzin, museipedagog, berättar. Egil Josefson ställer frågor. Tryck på bilden så startar en miniguidning på ca 5 minuter.

Att förmedla kulturarv handlar om tolkningar och diskussioner. Om du har frågor, egna minnen eller helt enkelt vill framföra en annan åsikt får du gärna höra av dig till museet@falkoping.se