Mer om museet

Falbygden är det böljande slättlandskapet i hjärtat av Västergötland. Den ljusa öppna naturen, inramad av de karaktäristiska platåbergen, har tilltalat människan sedan urminnes tider.

Utställning på museet

Stenålderns första bönder bosatte sig här och lämnade ett unikt arv till oss. Tusentals år senare byggde människorna nya monument. Hundratals kyrkor, många med rötter i medeltid, vittnar om Falbygdens välstånd och centrala ställning.

Museets uppgift är att på olika sätt förvalta och förmedla detta rika kulturarv från äldsta tider och framåt. Två suggestiva och påkostade utställningar visa i text, ljud och bild traktens forntid och historia.

Museets stora samlingar av kulturhistoriska och arkeologiska föremål, det omfattande bild- och dokumentarkivet och biblioteket är ytterligare källor till vår historia, källor som skapar minnen och får oss att minnas.

Falbygdens museums historia

När Falbygdens hembygds- och fornminnesförening bildades 1921 var insamlingsverksamheten på topp, vilket snart resulterade i stora samlingar av föremål från stenålder fram till tidigt 1900-tal.

Detta väckte frågan om lämpliga lokaler, både för förvaring och utställningar. Innan det nya museet invigdes 1961 förvarades samlingarna utspridda i olika lokaler. Utställningar ordnades först på gamla brandstationens vind vid Landbogatan och senare i församlingshemmets källare.

1931 påbörjades arbetet att samla in pengar till en ny museibyggnad. En museibyggnadsförening bildades och tomten där Medborgarhuset nu ligger utsågs som byggplats. Men planerna ändrades då det bland annat fanns svårigheter med byggnadstillståndet. Museibyggnads-föreningen beslöt då att istället förlägga museet till Planterings-förbundets park (Plantis). Byggnationen som hade dragit ut på tiden kom äntligen igång 1959.

Den första museibyggnaden

Någon chef på museet tillsattes inte förrän 1965 då Nils-Erik Beerståhl tillträdde tjänsten som museiintendent. Arbetsuppgifterna hade dessförinnan fördelats på museets vaktmästare John Liedholm samt fornminnesföreningens arbetsutskott och föreningens ordförande Einar Magnusson. Huvudman för museet var från museets öppnande Falbygdens hembygds- och fornminnesförening. Ett avtal skrevs 1966 där Falköpings kommun åtog sig ansvaret för samlingarna och verksamheten på 50 år. Idag är museet helt och hållet kommunalt och lyder under Kultur- och fritidsnämnden i Falköpings kommun.

Basutställningen placerades på övre våningen medan tillfälliga utställningar och program tog plats på entréplanet. Den nuvarande basutställningen Forntid på Falbygden invigdes 1994 medan den andra delen ...och tusen år till stod klar år 2000. I källaren finns en gammal handelsbod och plats för små tillfälliga utställningar. I museibyggnaden finns även dokument- och fotoarkiv, referensbibliotek och personal-utrymmen.

Jönn och Kavlåsstugan

Kavlåsstugans första öde är okänt. Kanske användes stugan som tinghus i Dimbo eller som prästgård i Varv. Det är däremot känt att byggnaden användes som skolsal för kavlåsbarnen i början av 1800-talet.

Kavlåsstugan

Runt 1815 började den användas som arbetarbostad vid ett alunbruk under Kavlås på Övertorp i Varv. Därefter blev stugan kalk-arbetarbostad och förblev bostad fram till 1938. När vägbygget mellan Skövde och Tidaholm skulle genomföras i början av 1950-talet stod stugan i vägen för bygget och donerades då till Falbygdens Hembygds-och Fornminnesförening. 1957 var stugan återuppbyggd på sin nuvarande plats i parken Plantis.

Mellan 1957 och 1974 var Kavlåsstugan bostad åt konstnären och skalden John "Jönn" Liedholm samtidigt som den användes som museum fram till 1961. Numera ägs stugan av Falbygdens Osteria.

John "Jönn" Liedholm och Jönnrummen

John ”Jönn” Liedholm (1895-1974) var konstnär, skald och hembygdsvän som med hjälp av teckningar, målningar och dikter på bygdemål kan sägas ha fångat den Falbygdska själen. Han levde i Falköping och motiven i hans dikter och tavlor hämtade han från bygden. Till yrket var han garnhandlare men han brann för konsten, dikten och antika föremål.

Jönn hemmavid Odengatan 16

Jönn hemma på Odengatan 16.

Intresset för svunna tider och äldre föremål resulterade i ett stort insamlande av gamla föremål, som utgör grunden till den föremålssamling som museet idag förvaltar.

Jönn är också en av initiativtagarna till bildandet av Falbygdens Hembygds- och Fornminnesförening och därmed även till Falbygdens museum.

 

Personal på museet

Elinor Karlsson
Avdelningschef
0515-88 67 61, 073-270 12 54
elinor.karlsson@falkoping.se

Ida Feltzin
Museipedagog/Kultursamordnare
0515-88 67 65
ida.feltzin@falkoping.se

Cecilia Jensen
Museipedagog/Arkeolog
0515-88 50 53
cecilia.jensen@falkoping.se

Jonas Källman
Assistent - administratör av system och teknik, foto
0515-88 50 65
jonas.kallman@falkoping.se

Chatrine Ljungqvist
Antikvarie - föremål och samlingar
0515-88 50 57
chatrine.ljungqvist@falkoping.se

Lena Persson
Assistent - utställningskoordinator, reception, arkiv och foto
0515-88 50 52
lena.persson@falkoping.se

Jonas Åkerhage
Vaktmästare
072-205 73 81
jonas.akerhage@falkoping.se