Personligt ombud

Har du en omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och har svårt att få vardagen att fungera? Då kan du ansöka om ett personligt ombud.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud arbetar tillsammans med dig som ett stöd för att identifiera ditt behov av vård, stöd och service, samordna olika stödinsatser och hjälpa dig i kontakt med myndigheter. Personliga ombud beslutar inte om några insatser eller behandlingar och för inte heller journal.

Tiden du har ett personligt ombud kan variera. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under en längre tid.

Personligt ombud är kostnadsfritt.

Hur kan du få ett personligt ombud?

Du som behöver ett personligt ombud kan själv kontakta oss, men även andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Det är bara du själv som avgör om du vill ha ett personligt ombud.

Personliga ombud är ett samarbete mellan Vara kommun och Falköpings kommun.